Szkolenia SAFe® - Szkolenia Scaled Agile Framework

PROWADZONE PRZEZ NAS SZKOLENIA SAFE® 5.0 POSIADAJĄ AKREDYTACJĘ WŁAŚCICIELA SCALED AGILE FRAMEWORK - SCALED AGILE INC. (SAI).
KAŻDE SZKOLENIE SAFE TRWA DWA DNI I KOŃCZY SIĘ DEDYKOWANYM EGZAMINEM CERTYFIKACYJNYM (CENA SZKOLENIA SAFE OBEJMUJE JEDNO PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU). MATERIAŁY SZKOLENIOWE I CERTYFIKACJA SĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM, SZKOLENIE SAFE PROWADZONE JEST W JĘZYKU POLSKIM. 

Nie wiesz, które Szkolenie SAFe będzie najlepsze dla Ciebie lub Twojej organizacji? Skontaktuj się z nami.

Szkolenie SAFe z certyfikatem SAFe Agilist

Szkolenie SAFe
Leading SAFe®

Szkolenie SAFe: Leading SAFe przeznaczone jest dla osób, które są budują w swoich organizacjach kulturę lean i agile, będąc motorem wdrażania zwinnego podejścia do rozwoju produktów.

więcej
o szkoleniu
kontakt
z nami
Szkolenie SAFe z certyfikatem SAFe Scrum Master

Szkolenie SAFe
SAFe® Scrum Master

In this two-day course, you’ll gain an understanding of the role of Scrum Master in a SAFe enterprise. Unlike traditional Scrum Master training that focuses on the fundamentals of team-level Scrum, the SAFe Scrum Master course explores the role of Scrum in the context of the entire enterprise

więcej
o szkoleniu
kontakt
z nami
Szkolenie SAFe z certyfikatem SAFe Practitioner

Szkolenie SAFe
SAFe® for Teams

For onsite delivery as part of a real-world Agile Release Train (ART)
This two-day course teaches teams who are part of an Agile Release Train how to work in an Agile environment using Scrum, Kanban, and XP. 

więcej
o szkoleniu
kontakt
z nami
Szkolenie SAFe z certyfikatem SAFe Advanced Scrum Master

Szkolenie SAFe
SAFe® Advanced Scrum Master

This two-day course prepares current Scrum Masters for their leadership role in facilitating Agile team, program, and enterprise success in a SAFe® implementation.

więcej
o szkoleniu
kontakt
z nami
Szkolenie SAFe z certyfikatem SAFe Product Manager-Product Owner

Szkolenie SAFe
SAFe® Product Manager/Product Owner

Quickstart your Product Managers and Product Owners on the Scaled Agile Framework® and manage backlogs, stakeholders, and programs
This two-day interactive workshop begins with the principles of SAFe®, Lean thinking tools, ...

więcej
o szkoleniu
kontakt
z nami
WPROWADZENIE DO SAFE DLA WSZYSTKICH KLUCZOWYCH RÓL

Szkolenie SAFe
SAFe Core

SAFe oferuje 5 szkoleń ściśle dedykowanych poszczególnym rolom zaangażowanym w zwinne zarządzanie rozwojem produktów w skali dużych przedsięwzięć. Wszystkie posiadają akredytację i kończą się egzaminem certyfikacyjnym.

więcej
o szkoleniu
kontakt
z nami

Scaled Agile Framework (SAFe®) najbardziej cenione podejście do zwinnego (Agile) zarządzania rozwojem produktów w skali programu i portfela projektów

SAFe wspiera organizację w zarządzaniu wieloma zespołami agile’owymi pracującymi wspólnie nad rozwojem dużych rozwiązań uwzględniając maksymalizację wartości biznesowej.