Czym to jest projekt?

Projekt to każde działanie które musi być zrealizowane w ograniczonym czasie i w określonym budżecie.

budowa sieci sprzedaży
wdrożenie systemu informatycznego
zmiana kultury organizacyjnej
... czy przygotowanie rejsu właśnie

Wszystko może być projektem. Warto zarządzać projektem by doprowadzić go do upragnionego końca.

Obszary współpracy

Strategie biznesowe

Wsparcie w definicji strategii organizacji, inicjatyw oraz projektów strategicznych.

Definicje produktu

Zarządzanie produktem jego rozwój przez zmiany projektowe – rozwój przez projekt lub projekty.

Analiza projektu

Analiza wykonalności projektu. Przygotowanie uzasadnienia biznesowego dla projektu.

Dokumentacja projektu

Przygotowanie dokumentacji zarządczej zarządzania projektem wspierającej dalszą realizację projektu.

Wsparcie PM'a

Wsparcie dla wewnętrznego Kierownika Projektu tj. dzielenie się wiedzą i wykorzystania najlepszych praktyk.

Zarządzanie projektem

Prowadzenie projektu (kierowanie projektem) jako Zewnętrzny Kierownik Projektu (Interim Project Manager).

Audyt projektu

Audyt realizowanych i zrealizowanych projektów. Identyfikacja osiągniętych rezultatów projektu i porównanie z oczekiwaniami grup interesariuszy.

Szkolenia

Szkolenia z wybranych obszarów zarządzania przedsięwzięciami (zarządzanie projektami). Podnoszenie kwalifikacji zespołów projektowych.

Doświadczenia

Obszary biznesu

produkty finansowe

leasing, kredyt, pożyczka, ubezpieczenia

procesy biznesowe

sprzedaż, wsparcie sprzedaży, kontrola umów, obsługa klienta, back office, rachunkowość, windykacja

wsparcie informatyczne

e-commerce, CRM, intranet, systemy rezerwacyjne, portal klienta, serwisy www, CMS, internet dial-up

inne

eventy, zarządzanie kontraktami, produkcja (konstrukcje stalowe)

Branże

finanse i bankowość
informatyka i internet
hotelarstwo i turystyka
budownictwo i produkcja
Background Image

Metody prowadzenia projektów

Scaled Agile Framework (SAFe®)

Scaled Agile Framework (SAFe®) najbardziej cenione podejście do zwinnego (Agile) zarządzania rozwojem produktów w skali programu i portfela projektów. Wspiera organizację w zarządzaniu wieloma zespołami agile’owymi pracującymi wspólnie nad rozwojem dużych rozwiązań uwzględniając maksymalizację wartości biznesowej.

Agile Project Management

Zwinne zarządzanie projektami (AgilePM®) oparte jest metodologii DSDM Atern – realizacja projektów zgodnie z podejściem Agile w organizacjach wymagających standardów, precyzji i przejrzystości procesów zarządzania projektem. Zapewnia szybkość wprowadzenia zmian oraz samodzielność wynikającą z przyjęcia filozofii Agile.


Scrum

Scrum – iteracyjna i przyrostowa metodyka prowadzenia projektów, zaliczana do metodyk zwinnych (Agile). Rozwój produktu podzielony jest na mniejsze iteracje zwane sprintami, które następują po sobie. Po każdym sprincie zespół pracujący nad rozwojem produktu jest w stanie dostarczyć działającą wersję produktu.

Kanban

Kanban – opracowana w latach pięćdziesiątych w Japonii metoda sterowania produkcją. Polega na organizowaniu procesu wytwórczego tak, aby komórka organizacyjna produkowała dokładnie tyle, ile w danej chwili jest potrzebne. W metodzie tej za czynnik krytyczny zarządzania materiałami uznano sterowanie zapasami.


Wytyczne IPMA

International Project Management Associaction, IPMA – międzynarodowa federacja stowarzyszeń zrzeszająca organizacje w ponad 50 krajach świata. Wytyczne Kompetencji IPMA (NCB) przedstawiają najważniejsze kompetencje, które powinien mieć Kierownik Projektu i stanowią podstawę certyfikacji.

Project Management Body of Knowledge

PMBOK Guide (ang. A Guide to the Project Management Body of Knowledge) – zbiór standardów i rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami zebranych i opublikowanych przez Project Management Institute. Standard PMBOK Guide jest to zbiór uznanych praktyk w zarządzaniu projektami.


Prince2

PRINCE2 – metodyka zarządzania projektami oparta na produktach. Stosowana do zarządzania i sterowania projektami w różnych branżach i wszelkiej wielkości. Nazwa to skrótem od słów: Projects In Controlled Environments (ang. Projekty w sterowanym środowisku).