aq_block_2

Jira w Scrum
Wykorzystanie Jira w zarządzaniu projektami metodą Scrum

Wykorzystanie Jiry w zarządzaniu projektami metodą Scrum – podstawy z perspektywy użytkownika

Cel szkolenia:
Przybliżenie uczestnikom możliwości oprogramowania Jira w zakresie zarządzania projektami zwinnymi (w oparciu o metodę Scrum), zarządzania produktem oraz pełnienia roli dewelopera w projektach.

Grupa docelowa:
Kierownicy projektu, właściciele produktu, Scrum Masterzy, członkowie zespołów deweloperskich (analitycy, testerzy, programiści, administratorzy), kluczowi użytkownicy produktów projektu.

Program

Program szkolenia

1. Czym jest Jira?
- Przeznaczenie oprogramowania, możliwości zastosowania, rozszerzenia.
2. Podstawowe obiekty i komponenty Jiry - omówienie poruszania się po interfejsie użytkownika.
- Panele
- Projekty
- Zgłoszenia
- Tablice
- Wyszukiwarka
- Profil
- Button utwórz
3. Wsparcie Jiry dla Kanbana – zarys
- Przeznaczenie, tworzenie i podstawowa konfiguracja tablicy kanban.
4. Wsparcie Jiry dla Scruma – omówienie podstawowych narzędzi
- Product Backlog
- Sprinty i Sprint Backlog
- Raporty
5. Zgłoszenia
- Rodzaje zgłoszeń
- Tworzenie zgłoszeń i podzgłoszeń
- Wyszukiwanie zadań
- Tworzenie powiązań między zgłoszeniami
- Edycja zgłoszeń i workflow

6. Planowanie produktu/definiowanie zakresu projektu
- Opisywanie zakresu produktu za pomocą Epików i Historyjek Użytkownika
- Tworzenie zadań i innych zgłoszeń do historyjek użytkownika
- Szacowanie pracochłonności działań
- Tworzenie Rejestru Produktu i zarządzanie nim
7. Planowanie Sprintu
- Tworzenie Sprintów
- Tworzenie Sprint Backlog
- Monitorowanie postępów prac w Sprincie za pomocą Tablicy Scrum
8. Wyszukiwanie zgłoszeń i zarządzanie filtrami
- Tworzenie i zapisywanie filtrów
- Zarządzanie filtrami (udostępnianie, współdzielenie)
- Wykorzystanie filtrów (tablice, pulpity)
9. Panele
- Przeznaczenie paneli
- Tworzenie paneli
- Zarządzanie panelami
10. Monitorowanie postępów prac
- Panele i gadżety
- Tablice (Scrum, Kanban)
- Raporty

Opis

Umiejętności zdobywane podczas kursu:
Efektywne wykorzystanie oprogramowania Jiry do:
- Planowania zakresu projektu za pomocą Rejestru Produktu (Product Backlog)
- Zarządzania Rejestrem Produktu
- Estymacji pracochłonności historyjek użytkownika i zadań projektowych
- Planowania i realizacji Sprintów
- Zarządzania zakresem projektu
- Zarządzania realizacją zadań projektowych
- Zarządzania zagadnieniami projektowymi (problemy, ryzyka, błędy, wnioski o zmianę zakresu itd.)
- Monitorowania postępów prac za pomocą: pulpitów i raportów (w tym wykres wypalania)

Wymagania wobec słuchaczy:
Znajomość Scruma (role, artefakty, rytuały).
Podstawowa wiedza na temat cyklu życia projektu i procesów zarządzania projektami.

Terminy szkoleń

Zgłoś się na szkolenie