aq_block_2
Warsztat Licencjonowany Przez Scaled Agile Inc.

SAFe Lean Portfolio Management Workshop

W implementacji SAFe'a wcześniej, czy później, z większym lub mniejszym wpływem zwinne programy, czyli Agile Release Trains, interferują z poziomem portfela i strategicznego zarządzania organizacją.

Program

Dzień 1
 • Strategia i finansowanie inwestycji
 • Zidentyfikuj strategiczne tematy
 • Motywy strategiczne - epicka hipoteza
 • Epickie pisanie
 • Analiza Epic - Go-No / Go
 • Zdefiniuj swój krok analizy
 • Portfolio Backlog - Kadencja portfela
 • Portfolio Rhythm
 • Wdrożenie - gotowe
Dzień 2
 • Agile Portfolio Operations
 • Lean Governance
 • Przekazywanie
 • Ćwiczenie z zakresu zarządzania budżetem - koordynowanie ciągłej zgodności
 • Zbuduj funkcję LPM
 • Kto jest odpowiedzialny za współpracę LPM
 • Interesariusze funkcji LPM
 • Mapuj swoich interesariuszy LPM

Opis

W implementacji SAFe'a wcześniej, czy później, z większym lub mniejszym wpływem zwinne programy, czyli Agile Release Trains, interferują z poziomem portfela i strategicznego zarządzania organizacją. SAFe ze swojego założenia przeznaczony jest do wdrażania w całej organizacji, żeby budował kulturę i mechanizmy Lean i SAFe na wszystkich jej poziomach i we wszystkich domenach, tak by w oparciu w wspólne "leanowo-agile'owe DNA" skutecznie realizowało rozwój wytwarzanych rozwiązań. W Polsce najczęstszym modelem wdrażania SAFe, jest ten w którym rodzima firma jest dostawcą zespołów deweloperskich, które świadczą usługi programowania w oparciu o SAFe'a, którego implementacją zarządza właściciel rozwiązania. Rzadziej Polski dostawca ma zorganizowany dedykowany Agile Release Train i zarządza tym samym poziomem programu. Aby móc rozwijać w modelu SAFe'owym własne produkty, rozwiązania, czy strumienie wartości potrzebna jest implementacja SAFe'a na wszystkich jego poziomach, aby poziomy Large Solution i Program wdrażały inicjatywy uruchamiane na poziomie Portfolio i wspierały tym samym strategię, a jednocześnie wspierały inicjatywy uruchamiane na niższych poziomach oraz używane na nich narzędzia.

Warsztat "SAFe LPM Workshop" jest najczęściej przeprowadzany w kroku "Extend to the Portfolio" na RoadMapie implementacji SAFe. Jego celem jest rozumienie tego, czym jest zwinne zarządzanie rozwojem produktów w skali, na poziomie portfela (role, narzędzia, cele) i nakreślenie przyszłych działań zmierzających do uruchomienia poziomu Portfela i jego integracji z pozostałymi poziomami. Ćwiczenia uczą definiowania podstawowych artefaktów i narzędzi funkcjonujących na poziomie zwinnego portfela. W zależności od wyboru opcji (1 dzień lub 2dni) ćwiczenia będą mniej lub bardziej rozbudowane i dadzą uczestnikom ogólny pogląd lub pozwolą na wypracowanie obiektów, które będą mogły funkcjonować w organizacji (np. motywy strategiczne, Portfolio Epiki, zasady budżetowania, itp.).

Terminy szkoleń

Zgłoś się na szkolenie