aq_block_2

Szkolenie Scrum Master
Szkolenie z roli Scrum Master w Scrum

Cel szkolenia:
Zrozumienie jak Scrum Master wspiera zwinny zespół deweloperski i rozwija Scrum w organizacji.
Umiejętności zdobywane podczas kursu:
Umiejętność uczenia zespołu deweloperskiego oraz organizacji czym jest Scrum i jak go używać.
Umiejętność wspierania Zespołu Deweloperskiego w realizacji projektów.
Umiejętność wspierania Product Ownera w zarządzaniu projektem w oparciu o metodyki zwinne.

Program

Program szkolenia

1. Kontekst Scruma
- Zwinność w zarządzaniu projektami
- Przeznaczenie Scruma
- Różnice między podejściem zwinnym a kaskadowym w zarządzaniu rozwojem produktu
- Podstawowe założenia i pryncypia z perspektywy Scrum Mastera
2. Ogólny opis procesu Scrum ze wskazaniem zakresu odpowiedzialności Scrum Mastera

3. Role
- Porównanie ról
4. Kim jest Scrum Master i na czym polega jego praca.
5. Zarządzanie wymaganiami w projektach zwinnych
6. Planowanie pracy Zespołu Deweloperskiego
7. Wspieranie zespołu podczas realizacji sprintu
8. Monitorowanie prac zespołu
9. Facylitacja spotkań Scrumowych
10. Uczenie organizacji Scruma.

Opis

Grupa docelowa:
Kierownicy projektu, początkujący Scrum Masterzy, przyszli Scrum Masterzy.

Wymagania wobec słuchaczy:
Z racji bardzo dużego nacisku na aspekty praktyczne oraz intensywność jednodniowego szkolenia, wymaga ono od słuchaczy:
- znajomość podstaw Scrum i cyklu wytwarzania oprogramowania

Terminy szkoleń

Zgłoś się na szkolenie