• Zarządzanie projektami
    ProPM Project Management

    ZARZĄDZANIE PROJEKTEM JEST JAK REJS

    Szkolenia, Consulting, Zarządzanie Projektami, Interim Project Management

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM JEST JAK REJS

Przygotowujemy się do niego długo. Dbamy o prowiant, sprzęt i załogę. Po drodze nie ominą nas silne wiatry, palące słońce, bezsenne noce i straszliwe burze. Jednak dotarcie do celu, dopłynięcie do upragnionego portu sprawia największą radość na świecie.

Nasze wartości

Każda współpraca z Kierownikiem Projektu opierać się musi na wspólnych wartościach. Oto nasze.

nastawienie na klienta
zrozumienie branży naszego Klienta
lojalność
budowanie zaufania i ochrona informacji
rzetelność
dbałość o zgodność z oczekiwaniami
szczerość i sprawiedliwość
otwarte i uczciwe prezentowanie faktów
współpraca
tworzenie atmosfery do współdziałania
kreatywność i pasja
definiowanie różnorodnych rozwiązań
komunikacja
dostarczanie odpowiednich informacji w czasie
balans i harmonia
dbałość o zespoły i kulturę pracy

Czym to jest projekt?

Projekt to każde działanie które musi być zrealizowane w ograniczonym czasie i w określonym budżecie.

budowa sieci sprzedaży
wdrożenie systemu informatycznego
zmiana kultury organizacyjnej
... czy przygotowanie rejsu właśnie

Wszystko może być projektem. Warto zarządzać projektem by doprowadzić go do upragnionego końca.

Doświadczenia

Obszary biznesu

produkty finansowe

leasing, kredyt, pożyczka, ubezpieczenia

procesy biznesowe

sprzedaż, wsparcie sprzedaży, kontrola umów, obsługa klienta, back office, rachunkowość, windykacja

wsparcie informatyczne

e-commerce, CRM, intranet, systemy rezerwacyjne, portal klienta, serwisy www, CMS, internet dial-up

inne

eventy, zarządzanie kontraktami, produkcja (konstrukcje stalowe)

Branże

finanse i bankowość
informatyka i internet
hotelarstwo i turystyka
budownictwo i produkcja
Background Image

Metody prowadzenia projektów

Wytyczne IPMA

International Project Management Associaction, IPMA – międzynarodowa federacja stowarzyszeń zrzeszająca organizacje w ponad 50 krajach świata. Wytyczne Kompetencji IPMA (NCB) przedstawiają najważniejsze kompetencje, które powinien mieć Kierownik Projektu i stanowią podstawę certyfikacji.

Project Management Body of Knowledge

PMBOK Guide (ang. A Guide to the Project Management Body of Knowledge) – zbiór standardów i rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami zebranych i opublikowanych przez Project Management Institute. Standard PMBOK Guide jest to zbiór uznanych praktyk w zarządzaniu projektami.


Prince2

PRINCE2 – metodyka zarządzania projektami oparta na produktach. Stosowana do zarządzania i sterowania projektami w różnych branżach i wszelkiej wielkości. Nazwa to skrótem od słów: Projects In Controlled Environments (ang. Projekty w sterowanym środowisku).

Agile Project Management

Zwinne zarządzanie projektami (AgilePM®) oparte jest metodologii DSDM Atern – realizacja projektów zgodnie z podejściem Agile w organizacjach wymagających standardów, precyzji i przejrzystości procesów zarządzania projektem. Zapewnia szybkość wprowadzenia zmian oraz samodzielność wynikającą z przyjęcia filozofii Agile.


Scrum

Scrum – iteracyjna i przyrostowa metodyka prowadzenia projektów, zaliczana do metodyk zwinnych (Agile). Rozwój produktu podzielony jest na mniejsze iteracje zwane sprintami, które następują po sobie. Po każdym sprincie zespół pracujący nad rozwojem produktu jest w stanie dostarczyć działającą wersję produktu.

Kanban

Kanban – opracowana w latach pięćdziesiątych w Japonii metoda sterowania produkcją. Polega na organizowaniu procesu wytwórczego tak, aby komórka organizacyjna produkowała dokładnie tyle, ile w danej chwili jest potrzebne. W metodzie tej za czynnik krytyczny zarządzania materiałami uznano sterowanie zapasami.

Obszary współpracy

Strategie biznesowe

Wsparcie w definicji strategii organizacji, inicjatyw oraz projektów strategicznych.

Definicje produktu

Zarządzanie produktem jego rozwój przez zmiany projektowe – rozwój przez projekt lub projekty.

Analiza projektu

Analiza wykonalności projektu. Przygotowanie uzasadnienia biznesowego dla projektu.

Dokumentacja projektu

Przygotowanie dokumentacji zarządczej zarządzania projektem wspierającej dalszą realizację projektu.

Wsparcie PM'a

Wsparcie dla wewnętrznego Kierownika Projektu tj. dzielenie się wiedzą i wykorzystania najlepszych praktyk.

Zarządzanie projektem

Prowadzenie projektu (kierowanie projektem) jako Zewnętrzny Kierownik Projektu (Interim Project Manager).

Audyt projektu

Audyt realizowanych i zrealizowanych projektów. Identyfikacja osiągniętych rezultatów projektu i porównanie z oczekiwaniami grup interesariuszy.

Szkolenia

Szkolenia z wybranych obszarów zarządzania przedsięwzięciami (zarządzanie projektami). Podnoszenie kwalifikacji zespołów projektowych.

Background Image

O nas

Zarządzanie projektami i marketing to nasze pasje już od ponad 15 lat. Efekt – wiele projektów jako Kierownik Portfela Projektów (Project Portfolio Manager), Kierownik Programu (Program Manager), Kierownik Projektu (Project Manager), Kluczowego Użytkownika, Analityka Biznesowego.
Certyfikaty dla Project Managera (Project Management) są jak złote paski na rękawach munduru lub gwiazdki na czapce Kapitana Statku. Potwierdzają jego doświadczenie zdobyte w rejsach i wiedzę potwierdzoną międzynarodowymi egzaminami.

AndrzejGajewski_PM

Andrzej Gajewski

Senior Project Manager, Program & Portfolio Manager
Magdalena Kolenda

Magdalena Kolenda

Project Manager

W liczbach

2845

dni w rejsach (projekcie)

43

rejsów (projektów)

5

akwenów (branż)

Background Image

Rekomendacje

Co o nas mówią?

Zarządzanie projektami

Projekt – to może być naprawdę piękna podróż

Background Image

Kontakt

adres

ProPM Project Management
ul. Baskijska 6/1, 54-402 Wrocław

komunikacja

tel: +48 506 763 765
@: a.gajewski@propm.pl