Wdrożenie SAFe

Wdrożenie SAFe czyli jak wdrożyć Scaled Agile Framework 12 krokach.

Program wdrożenia SAFe’a PROGRAM WDROŻENIA OPIERA SIĘ NA REKOMENDOWANEJ PRZEZ SCALED AGILE INC. ROADMAPIE WDRAŻANIA SAFE’A

Implementation SAFe Roadmap
Implementation SAFe Roadmap

Kroki wdrożenia SAFe

Wdrożenie SAFe - Krok 1

Go SAFe

To podjęcie decyzji o wejściu w SAFe. Na tym etapie jest to decyzja o zaangażowaniu środków na poznanie SAFe’a. Ma on na celu pozyskanie wiedzy od praktyka SAFe co dla organizacji oznacza ta decyzja.

Wdrożenie SAFe - Krok 2

Train Lean-Agile Change Agents

Scaled Agile Inc. zachęca do wyszkolenia wewnętrznych konsultantów SAFe. Oni będą agentami zmiany i ewangelistami agile w skali. Oni wdrażają SAFe w organizacji i to oni szkolą innych mając dostęp do licencjonowanych materiałów.

Wdrożenie SAFe - Krok 3

Train Executives, Managers, and Leaders

Wdrożenie Agile w Skali całej organizacji, zaczyna się od Top i Middle Managementu. Ich zaangażowanie przekłada się na sukces zmiany. Ten krok realizujemy w oparciu o szkolenie Leading SAFe

Wdrożenie SAFe - Krok 4

Create a Lean-Agile Center of Excellence

Transformacja Biura Projektów w Leanowo-Agile’owe Centrum Doskonałości. Wiedza kogoś, kto na co dzień monitoruje programy i portfele jest bezcenna.

Wdrożenie SAFe - Krok 5

Identify Value Streams and ARTs

Identyfikacja Strumieni Wartości i Programów Zwinnych (Agile Release Trains) to meritum wdrożenia SAFe’a. Stanowią one oś wokół której obracają się mechanizmy SAFe’owe.
Identyfikację realizuje się na dedykowanym, licencjonowanym Warsztatacie SAFe Value Stream Workshop.

Elementem powiązanym jest definicja poziomu Portfela Programów zwinnych. Akredytowany Warsztat SAFe Lean Portfolio Management Workshop.

 

Wdrożenie SAFe - Krok 6

Create the Implementation Plan

Zaplanowanie działań związanych z wdrożeniem SAFe.

Wdrożenie SAFe - Krok 7

Prepare for ART Launch

Po zdefiniowaniu pierwszego Programu Zwinnego czas na uruchomienie tzw. Pociągu (ART, Agile Release Train). Moment kiedy pojawia się najwięcej pytań. Cała organizacja zaczyna pracę wg. nowego sposobu. Reprezentanci poszczególnych ról muszą wiedzieć, jak się zachowywać. Moment na realizację szkoleń dedykowanych poszczególnym rolom SAFe’owym:

Leading SAFe (dla kluczowych interesariuszy)
SAFe Product Owner/Product Manager
SAFe Scrum Master i SAFe Advanced Scrum Master
Te role będą wspierały zwinne zespoły, koordynowały ich prace i zarządzały wartością biznesową. Moment wdrażania poszczególnych artefaktów i procesów w życie.

Wdrożenie SAFe - Krok 8

Train Teams and Launch the ART

Szkolenia zespołów zwinnych w ramach szkolenia SAFe for Teams dla uruchomienia pierwszego Programu.
Zaczynamy od PI Planningu, wydarzenia na którym zbiera się w jednym miejscu wszystkie zespoły w “jadących w Pociągu”.

Wdrożenie SAFe - Krok 9, 10 i 12

Coach ART Execution, Launch More ARTs and Value Streams i Sustain and Improve

Powinny być realizowane samodzielnie ... lekcja, którą trzeba odrobić samodzielnie.

Wdrożenie SAFe - Krok 11

Extend to the Portfolio

Zgłębienie innych aspektów takich jak kontraktowanie podwykonawców czy zarządzanie budżetami zwinnymi.
Wsparciem są Warsztaty SAFe Lean Portfolio Management Workshop - miejsce na nie omawiane dotąd tematy.

Droga jest długa, wyboista i zmienia organizację.
Warto zabrać ze sobą przewodnika. JESTEŚMY PRAKTYKAMI. POMAGAMY WE WDROŻENIACH ZMIAN ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZANIEM PROJEKTAMI.

szukasz wsparcia w realizacji projektów?