Szkolenie SCRUM Product Owner

Scrum Product Owner

Szkolenie z roli Product Owner’a w Scrum

Szkolenie Scrum Product Owner - ProPM Project Management

Opis szkolenia

Cel szkolenia:
Zrozumienie na czym polega zarządzanie rozwojem produktu w oparciu o podejście zwinne.
Umiejętności zdobywane podczas kursu:
Prawidłowe pełnienie roli Product Ownera w projektach zwinnych.
Umiejętność definiowania wymagań dla zespołu scrumowego.
Zarządzanie backlogiem produktu.

Grupa docelowa:
Kierownicy projektu, liderzy biznesowi projektów, przyszli Product Ownerzy.

Wymagania wobec słuchaczy:
Z racji bardzo dużego nacisku na aspekty praktyczne oraz intensywność jednodniowego szkolenia, wymaga ono od słuchaczy:
– znajomość podstaw Scrum i zarządzania rozwojem produktu.

program szkolenia

1. Kontekst SCRUMa

 • Zwinność w zarządzaniu projektami
 • Przeznaczenie Scruma
 • Różnice między podejściem zwinnym a kaskadowym w zarządzaniu rozwojem produktu
 • Podstawowe założenia i pryncypia z perspektywy Product Ownera

2. Ogólny opis procesu Scrum ze wskazaniem zakresu odpowiedzialności Product Ownera
3. Role

 • Porównanie ról

4. Kim jest Product Owner i na czym polega jego praca.

5. Jak definiować wymagania w projektach zwinnych
6. Artefakty

 • Rejestr Produktu – jak zarządzać backlogiem
 • Przyrost produktu – jak rozwijać produkt w sposób iteracyjny
 • Rejestr Sprintu – jak definiować cel i zakres najbliższego przyrostu wartości produktu
 • Wykres wypalania – jak monitorować postęp prac

7. Rytuały

 • Przegląd rytuałów Scrum z perspektywy Product Ownera
 • Wskazówki odnośnie praktycznego zastosowania

Informacje szczegółowe

Dla kogo?

Kierownicy projektu, liderzy biznesowi projektów, przyszli Product Ownerzy.

Nazwa certyfikatu

nie kończy się certyfikacją

Czas trwania

1 lub 2 dni

Miejsce

Wrocław lub online

Szczegóły szkolenia

szkolenie autorskie

Materiały dla uczestników

W wersji elektronicznej lub drukowanej.

inne nasze szkolenia

Szkolenie SAFe® PMPO

Uczestnikami są zazwyczaj dyrektorzy, menedżerowie produktów, właściciele produktów, konsultanci, liderzy Lean-Agile i Agile Change Agent.

Szkolenie SAFe® Product Manager/Product Owner

Szkolenie SAFe® Scrum Master

Uczestnikami szkolenia SAFe® Scrum Master są najczęściej osoby, które dopiero zaczynają pełnić rolę Scrum Mastera.

Szkolenie SAFe® Scrum Master

Szkolenie Leading SAFe®

Szkolenie Leading SAFe to Dwudniowe szkolenie uczące zasad i praktyk Lean-Agile SAFe.

Szkolenie Leading SAFe®

Szkolenie z Zarządzania Projektami

Projekt jest unikatową metodą organizacji przedsięwzięć. Organizacji w taki sposób, by zakończyć je w określonym czasie.

Szkolenie z Zarządzania Projektami

Cennik

Cennik szkolenia Scrum Product Owner w zależności od terminu płatności.

Early Birds
1390 PLN netto/os.
płatność 30 dni przed szkoleniem
 • szkolenie
 • materiały drukowane dla uczestnika szkolenia
 • przerwy kawowe
 • lunch
Cena regularna
1750 PLN netto/os.
płatność przed szkoleniem
 • szkolenie
 • materiały drukowane dla uczestnika szkolenia
 • przerwy kawowe
 • lunch
dla firm
Wewnętrzne dla firm
cena negocjowana
zależna od liczby uczestników
 • szkolenie
 • materiały drukowane dla uczestnika szkolenia

mówią o nas

zarządzanie projektami

Projekt – to może być naprawdę piękna podróż. Pomożemy Ci ją zaplanować.