Szkolenie wprowadzenie do SCRUM

Wprowadzenie do Scrum

Szkolenie wprowadzające do Scrum z symulacją

Szkolenie Wprowadzenie do Scrum - ProPM Project Management

Opis szkolenia

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie przesłanek i idei zwinnego podejścia do realizacji projektów.
 • Poznanie mechanizmów funkcjonowania metody Scrum podczas mikrosymulacji projektu prowadzonego zgodnie ze – Scrum’owymi zasadami.

Grupa docelowa:
Osoby biorące (obecnie lub w przyszłości) udział w realizacji projektów zgodnie z metodą Scrum, niezależnie od funkcji pełnionej w projekcie (sponsor projektu, właściciel biznesowy, główny użytkownik, deweloper, kluczowy interesariusz). Osoby chcące poznać podstawy Scrum.

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Prawidłowe pełnienie ról Scrum’owych.
 • Prawidłowe stosowanie Scrum’owych artefaktów.
 • Efektywne prowadzenie spotkań Scrum.
 • Podejmowanie decyzji odnośnie zasadności stosowania Scrum w danym projekcie.

Wymagania wobec słuchaczy:
Z racji bardzo dużego nacisku na aspekty praktyczne oraz intensywność dwudniowego szkolenia, wymaga ono od słuchaczy:

 • znajomości typowych aspektów organizacyjnych projektu (uczestnictwo w co najmniej jednym projekcie na dowolnym stanowisku).

program szkolenia

1. Kontekst Scruma

 • Zwinność w zarządzaniu projektami
 • Przeznaczenie Scruma
 • Różnice między podejściem zwinnym a kaskadowym
 • Podstawowe założenia i pryncypia

2. Ogólny opis procesu Scrum
3. Role

 • Właściciel Produktu – zakres odpowiedzialności i zadań
 • Scrum Master – zakres odpowiedzialności i zadań
 • Zespół Deweloperski – zakres odpowiedzialności i zadań

4. Rytuały

 • Czym jest Sprint?
 • Planowanie Sprintu – jak tworzyć kolejne przyrosty wartości produktu
 • Codzienny Scrum – jak synchronizować działania zespołu
 • Przegląd Sprintu – jak weryfikować efekty prac z interesariuszami projektu
 • Retrospektywa Sprintu – jak usprawniać funkcjonowanie procesów Scrumowych

5. Artefakty

 • Rejestr Produktu – jak definiować produkt
 • Przyrost produktu – jak rozwijać produkt w sposób iteracyjny
 • Rejestr Sprintu – jak definiować zakres najbliższego przyrostu wartości produktu
 • Wykres wypalania – jak monitorować postęp prac

6. Wskazówki odnośnie praktycznego zastosowania
7. Symulacja projektu Scrumowego – praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy teoretycznej

Dzień 1
9:00-13:00 Zapoznanie z metodą SCRUM

 • Założenia metody
 • Role
 • Artefakty
 • Rytuały
 • Wskazówki odnośnie praktycznego zastosowania

13:00-14:00 Przerwa na lunch
14:00-15:00 Wprowadzenie do symulacji projektu
15:00-17:00 Tworzenie Rejestru Produktu/Product Backlog

Dzień 2
9:00-13:00 Symulacja projektu SCRUMowego

 • Jak pełnić role SCRUMowe
 • Jak opisywać zakres projektu
 • Jak komunikować się w zespole projektowym
 • Jak wytwarzać produkt stosując zwinne podejście

13:00-14:00 Przerwa na lunch
14:00-15:00 Symulacja projektu SCRUMowego c.d
15:00-16:00 Omówienie symulacji
16:00-17:00 Podsumowanie szkolenia

Informacje szczegółowe

Dla kogo?

Osoby biorące udział w realizacji projektów zgodnie z metodą Scrum.

Nazwa certyfikatu

nie kończy się certyfikacją

Czas trwania

2 dni

Miejsce

Wrocław lub online

Szczegóły szkolenia

szkolenie autorskie

Materiały dla uczestników

W wersji elektronicznej lub drukowanej.

inne nasze szkolenia

Szkolenie Scrum Master

Scrum Master wspiera zwinny zespół deweloperski i rozwija SCRUM w organizacji.

Szkolenie Scrum Master

Szkolenie SCRUM Product Owner

Zrozumienie na czym polega zarządzanie rozwojem produktu w oparciu o podejście zwinne. Szkolenie przygotowuje do prawidłowego pełnienia roli Product Ownera w projektach zwinnych.

Szkolenie SCRUM Product Owner

Szkolenie SAFe® Scrum Master

Uczestnikami szkolenia SAFe® Scrum Master są najczęściej osoby, które dopiero zaczynają pełnić rolę Scrum Mastera.

Szkolenie SAFe® Scrum Master

Szkolenie SAFe® PMPO

Uczestnikami są zazwyczaj dyrektorzy, menedżerowie produktów, właściciele produktów, konsultanci, liderzy Lean-Agile i Agile Change Agent.

Szkolenie SAFe® Product Manager/Product Owner

Cennik

Cennik szkolenia Wprowadzenie do Scrum w zależności od terminu płatności.

Early Birds
1390 PLN netto/os.
płatność 30 dni przed szkoleniem
 • szkolenie
 • materiały drukowane dla uczestnika szkolenia
 • przerwy kawowe
 • lunch
Cena regularna
1750 PLN netto/os.
płatność przed szkoleniem
 • szkolenie
 • materiały drukowane dla uczestnika szkolenia
 • przerwy kawowe
 • lunch
dla firm
Wewnętrzne dla firm
cena negocjowana
zależna od liczby uczestników
 • szkolenie
 • materiały drukowane dla uczestnika szkolenia

mówią o nas

zarządzanie projektami

Projekt – to może być naprawdę piękna podróż. Pomożemy Ci ją zaplanować.