Warsztaty Zarządzania Projektami

Warsztaty z Zarządzania Projektami

TO JAKIMI METODAMI BĘDZIEMY PROJEKT REALIZOWAĆ ZALEŻY OD KIEROWNIKA PROJEKTU.

Why?

Projekt jest unikatową metodą organizacji przedsięwzięć. Organizacji w taki sposób, by zakończyć je w określonym czasie. W określonej dacie. W ograniczonym budżecie i z ograniczoną liczbą dostępnych zasobów (także związanych z pracowniami).

Ale jak to zrobić? Jakie istotne informacje są potrzebne do zebrania? Jakie działania trzeba podjąć, by zorganizować projekt? Co robić? Jakimi technikami? Jak rozpocząć działania? I jak je zakończyć?

Na te wszystkie pytania powinien umieć odpowiedzieć Kierownik Projektu. To jakimi metodami będzie realizowany Projekt zależy od Kierownika Projektu. Czy zdecyduje się na techniki zwinne, czy też będzie realizowany metodą tradycyjną.

Warsztat Zarządzania Projektami – szkolimy Kierowników Projektów. Bliskie jest nam podejście zwinne, jak i podejście klasyczne, tradycyjne. Warsztat Zarządzania Projektami obejmuje pełen zakres zgodny z cyklem życia Projektu, począwszy od definicji, inicjowania projektu, uzasadnienia do praktyk związanych z realizacją i zamykaniem projektu.

Warsztat Zarzadzania Projektami

How?

JAK REALIZUJEMY SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI?

Warsztat zarządzania projektami jest praktyką zatopioną w teorię. Oznacza to, że wiedza teoretyczna przeplatana jest praktycznymi ćwiczeniami. Ćwiczeniami realizowanymi samodzielnie lub w grupach. Praca realizowana jest w oparciu o przykłady projektów uczestników warsztatu lub jednego z wybranych przykładów przygotowanego przez prowadzącego.
Całe wydarzenie, szkolenie z zarządzania projektami wspierana jest wiedzą z doświadczeń praktycznych trenerów – wieloletnich praktyków zarządzania projektami.

What?

CZEGO DOŚWIADCZYSZ NA SZKOLENIU Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI?

Warsztat Zarządzania Projektami to warsztaty połączone z przekazaniem wiedzy praktycznej. Jako uczestnik doświadczysz “życia w projekcie” od momentu jego narodzin (inicjowania) aż do zamknięcia.
Warsztat jest świetną okazją do ugruntowania i uporządkowania wiedzy oraz wymiany doświadczeń. Zadania wszystkich nurtujących pytań w trakcie definiowania projektu.
Swoją wiedzą dzielą się zarówno uczestnicy, jak i prowadzący warsztat.

Opis Warsztatu Zarządzania Projektami

Dla kogo warsztat zarządzania projektami?
Warsztat adresowany jest do osób stawiających pierwsze kroki w project managemencie oraz tych, które już doświadczyły życia w projektach. Chcących poszerzać swoją wiedzę i ugruntować ją na bazie metodyk, metod, technik stosowanych w zarządzaniu projektami.
Szkolenie będzie także pomocne dla osób, które planują własne przedsięwzięcia i chcą je zorganizować, chcą przygotować plan działań i wyjść z dokumentacją własnego projektu.

Cele i korzyści

 • poznanie i zrozumienie czym jest projekt i dlaczego nim zarządzamy
 • poznanie cyklu życia projektu
 • zrozumienie kluczowych czynników sukcesu projektu
 • poznanie i doświadczenie metod, technik i narzędzi stosowanych w zarządzaniu projektami (zbudowanie własnej skrzynki narzędziowej do działania z projektami)
 • poznanie i doświadczenie narzędzi IT wspierających zarządzanie projektami, programami, portfelami projektów oraz facylitacji zespołów projektowych
 • gotowość do skutecznego zarządzania projektem powierzonym lub własnym
 • zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce,  stosowanie i ćwiczenie na warsztacie
 • poznanie praktycznych przykładów przekazywanych przez trenerów-praktyków

program warsztatu

Wstęp do zarządzania projektami

 • Projekt jako zorganizowane przedsięwzięcie
 • Projekt, program, portfel – różnice
 • Cechy projektu
 • Złoty Trójkąt Projektu (trójkąt ograniczeń)
 • Role projektowe
 • Interesariusze

Faza rozpoczęcia projektu

 • Inicjacja projektu
 • Karta Projektu
 • Cele projektu – SMART, OKR
 • Analiza interesariuszy i rejestr Interesariuszy

Faza planowania projektu

 • Proces planowania
 • Zakresu projektu – Struktura Podziału Pracy (WBS)
 • Planowanie czasu – Diagram następstw
 • Kamienie milowe, Kluczowe rezultaty
 • Harmonogram projektu
 • Planowanie kosztów, budżet projektu
 • Planowanie zasobów
 • Ryzyko w projekcie

Faza realizacji projektu

 • Cele realizacji projektu
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zarządzania komunikacją

Faza monitorowania i kontroli projektu

 • Cele monitorowania i kontroli
 • Procesy zarządcze
 • Zmiany w projekcie

Faza zamykania projektu

 • Cele zamknięcia
 • Proces zamknięcia
 • Zamykanie projektu

Warsztat Zarządzania Projektami - 100% wiedzy zastosowanej w praktyce

Informacje szczegółowe

Dla kogo?

Warsztat adresowany jest do:

 • osób stawiających pierwsze kroki w project managemencie
 • osób mających już doświadczenie i chcących uporządkować wiedzę w praktyce
 • osób chcących zorganizować własny projekt
Nazwa certyfikatu

certyfikat ukończenia warsztatu wydany przez ProPM Project Management

Czas trwania

3 dni

Miejsce

Wrocław, wrzesień 2023

Szczegóły szkolenia

szkolenie autorskie na bazie Wytycznych Kompetencji Indywidualnych IPMA (ICB 4.0)

Materiały dla uczestników

W wersji elektronicznej, wybrane materiały w wersji drukowanej, dostęp na narzędzi IT wspierających Zarządzanie Projektami

Cennik

Cennik Warsztatu z Zarządzania Projektami w zależności od terminu płatności.

Early Birds
2750 PLN netto/os.
płatność 30 dni przed szkoleniem
 • szkolenie
 • materiały drukowane dla uczestnika szkolenia
 • przerwy kawowe
 • lunch
Cena regularna
3350 PLN netto/os.
płatność przed szkoleniem
 • szkolenie
 • materiały drukowane dla uczestnika szkolenia
 • przerwy kawowe
 • lunch

prowadzący

Andrzej Gajewski - ProPM Project Management

Andrzej Gajewski

Certyfikowany Trener Zarządzania Projektami IPMA

Ponad 20 lat związany jest z zarządzaniem projektami. Zrealizował ponad 50 różnej wielkości inicjatyw, głównie związanych z realizacją strategii, w branżach od IT przez finanse i bankowość, hotelarstwo i turystykę do produkcji i logistyki.

Od 2014 jest assessorem w organizowanym przez IPMA Polska konkursie na Najlepszy Projekt Roku - Polish Project Excellence Award.

Wiceprzewodniczący Dolnośląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska. Łączy projekty biznesowe z podejściem Agile i SAFe. Fascynują go turkusowe organizacje i Management 3.0.

Certified Senior Trainer in project management (CST)
IPMA Level B®
Certified Consultant and Coach in project management (CCC)
IPMA Level C®
Senior Programme Manager IPMA Level B®

więcej o Andrzeju Gajewskim

nasi klienci

mówią o nas

inne nasze szkolenia

Jira W Zarządzaniu Projektami

Wykorzystanie Jiry w zarządzaniu projektami metodą Scrum – podstawy z perspektywy użytkownika.

Jira W Zarządzaniu Projektami

Szkolenie Myślenia Wizualnego Visual Thinking

Obraz, jest czymś co zostaje nam najdłużej w pamięci. Łatwo przyswajamy komunikaty okraszone obrazem.

Szkolenie Myślenia Wizualnego Visual Thinking

Szkolenie Scrum Master

Scrum Master wspiera zwinny zespół deweloperski i rozwija SCRUM w organizacji.

Szkolenie Scrum Master

Szkolenie SCRUM Product Owner

Zrozumienie na czym polega zarządzanie rozwojem produktu w oparciu o podejście zwinne. Szkolenie przygotowuje do prawidłowego pełnienia roli Product Ownera w projektach zwinnych.

Szkolenie SCRUM Product Owner

zarządzanie projektami

Projekt – to może być naprawdę piękna podróż. Pomożemy Ci ją zaplanować.