Szkolenia z Zarządzania Projektami

Szkolenie z Zarządzania Projektami

TO JAKIMI METODAMI BĘDZIEMY PROJEKT REALIZOWAĆ ZALEŻY OD KIEROWNIKA PROJEKTU.

Why?

Projekt jest unikatową metodą organizacji przedsięwzięć. Organizacji w taki sposób, by zakończyć je w określonym czasie. W określonej dacie. W ograniczonym budżecie i z ograniczoną liczbą dostępnych zasobów (także związanych z pracowniami).

Ale jak to zrobić? Jakie istotne informacje są potrzebne do zebrania? Jakie działania trzeba podjąć, by zorganizować projekt? Co robić? Jakimi technikami? Jak rozpocząć działania? I jak je zakończyć?

Na te wszystkie pytania powinien umieć odpowiedzieć Kierownik Projektu. To jakimi metodami będzie realizowany Projekt zależy od Kierownika Projektu. Czy zdecyduje się na techniki zwinne, czy też będzie realizowany metodą tradycyjną.

Szkolenie z Zarządzania Projektami – szkolimy Kierowników Projektów. Bliskie jest nam podejście zwinne, jak i podejście klasyczne, tradycyjne. Nasze szkolenie z zarządzania projektami obejmuje pełen zakres zgodny z cyklem życia Projektu, począwszy od definicji, inicjowania projektu, uzasadnienia do praktyk związanych z realizacją i zamykaniem projektu.

Szkolenie z Zarzadzania Projektami - ProPM Project Management

How?

JAK REALIZUJEMY SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI?

Szkolenie z zarządzania projektami realizowane jest w trybie warsztatowym. Oznacza to, że wiedza teoretyczna przeplatana jest praktycznymi ćwiczeniami. Ćwiczeniami realizowanymi samodzielnie lub w grupach. W wybranych obszarach stosujemy podejście w oparciu case study.
Całe wydarzenie, szkolenie z zarządzania projektami wspierana jest wiedzą z doświadczeń praktycznych trenerów – wieloletnich praktyków zarządzania projektami.

What?

CZEGO DOŚWIADCZYSZ NA SZKOLENIU Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI?

Szkolenia z Zarządzania Projektami to warsztaty połączone z przekazaniem wiedzy praktycznej. Jako uczestnik doświadczysz “życia w projekcie” od momentu jego narodzin (inicjowania) aż do zamknięcia.
Szkolenia są świetną okazją do ugruntowania i uporządkowania wiedzy oraz wymiany doświadczeń. Swoją wiedzą dzielą się zarówno uczestnicy, jak i prowadzący szkolenia.

Opis Szkolenia z Zarządzania Projektami

Dla kogo szkolenie z zarządzania projektami?
Szkolenie adresowane jest do osób stawiających pierwsze kroki w project managemencie oraz tych, które już doświadczyły życia w projektach. Chcących poszerzać swoją wiedzę i ugruntować ją na bazie metodyk, metod, technik stosowanych w zarządzaniu projektami.
Szkolenie będzie także pomocne dla osób, które planują własne przedsięwzięcia i chcą je zorganizować.

Cele i korzyści
poznanie i zrozumienie czym jest projekt
poznanie cyklu życia projektu
zrozumienie kluczowych czynników sukcesu projektu
poznanie metod, technik i narzędzi stosowanych w zarządzaniu projektami
gotowość do skutecznego zarządzania projektem
zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce
poznanie praktycznych przykładów przekazywanych przez trenerów-praktyków

program szkolenia

Wstęp do zarządzania projektami

 • Projekt jako zorganizowane przedsięwzięcie
 • Projekt, program, portfel – różnice
 • Cechy projektu
 • Złoty Trójkąt Projektu (trójkąt ograniczeń)
 • Role projektowe
 • Interesariusze

Faza rozpoczęcia projektu

 • Inicjacja projektu
 • Karta Projektu
 • Cele projektu – SMART, OKR
 • Analiza interesariuszy i rejestr Interesariuszy

Faza planowania projektu

 • Proces planowania
 • Zakresu projektu – Struktura Podziału Pracy (WBS)
 • Planowanie czasu – Diagram następstw
 • Kamienie milowe, Kluczowe rezultaty
 • Harmonogram projektu
 • Planowanie kosztów, budżet projektu
 • Planowanie zasobów
 • Ryzyko w projekcie

Faza realizacji projektu

 • Cele realizacji projektu
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zarządzania komunikacją

Faza monitorowania i kontroli projektu

 • Cele monitorowania i kontroli
 • Procesy zarządcze
 • Zmiany w projekcie

Faza zamykania projektu

 • Cele zamknięcia
 • Proces zamknięcia
 • Zamykanie projektu

Informacje szczegółowe

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do osób stawiających pierwsze kroki w project managemencie

Nazwa certyfikatu

nie kończy się certyfikacją

Czas trwania

2 dni

Miejsce

Wrocław lub online

Szczegóły szkolenia

szkolenie autorskie

Materiały dla uczestników

W wersji elektronicznej lub drukowanej.

inne nasze szkolenia

Jira W Zarządzaniu Projektami

Wykorzystanie Jiry w zarządzaniu projektami metodą Scrum – podstawy z perspektywy użytkownika.

Jira W Zarządzaniu Projektami

Szkolenie Myślenia Wizualnego Visual Thinking

Obraz, jest czymś co zostaje nam najdłużej w pamięci. Łatwo przyswajamy komunikaty okraszone obrazem.

Szkolenie Myślenia Wizualnego Visual Thinking

Szkolenie Scrum Master

Scrum Master wspiera zwinny zespół deweloperski i rozwija SCRUM w organizacji.

Szkolenie Scrum Master

Szkolenie SCRUM Product Owner

Zrozumienie na czym polega zarządzanie rozwojem produktu w oparciu o podejście zwinne. Szkolenie przygotowuje do prawidłowego pełnienia roli Product Ownera w projektach zwinnych.

Szkolenie SCRUM Product Owner

Cennik

Cennik Szkolenia z Zarządzania Projektami w zależności od terminu płatności.

Early Birds
1950 PLN netto/os.
płatność 30 dni przed szkoleniem
 • szkolenie
 • materiały drukowane dla uczestnika szkolenia
 • przerwy kawowe
 • lunch
Cena regularna
2450 PLN netto/os.
płatność przed szkoleniem
 • szkolenie
 • materiały drukowane dla uczestnika szkolenia
 • przerwy kawowe
 • lunch
dla firm
Wewnętrzne dla firm
cena negocjowana
zależna od liczby uczestników
 • szkolenie
 • materiały drukowane dla uczestnika szkolenia

mówią o nas

przeczytaj też o

zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami to dziedzina zarządzania zajmująca się planowaniem

certyfikat zarządzania projektami

Certyfikat zarządzania projektami to dokument potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami.

kurs zarządzania projektami

Kurs zarządzania projektami to forma kształcenia, która pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami.

metodyki zarządzania projektami

Metodyka zarządzania projektami to zbiór zasad, procesów i technik, które pomagają w skutecznym zarządzaniu projektami.

zwinne metodyki zarządzania projektami

Zwinne metodyki zarządzania projektami to podejście do zarządzania projektami, które przyjmuje bardziej elastyczne podejście niż metodyki tradycyjne.

zwinne zarządzanie projektami

Zwinne zarządzanie projektami to podejście do zarządzania projektami, które przyjmuje bardziej elastyczne podejście niż metodyki tradycyjne.

zarządzanie projektami

Projekt – to może być naprawdę piękna podróż. Pomożemy Ci ją zaplanować.