Szkolenia Scaled Agile Framework (SAFe®)

PROWADZONE PRZEZ NAS SZKOLENIA POSIADAJĄ AKREDYTACJĘ WŁAŚCICIELA SAFE® 4.5, SCALED AGILE INC. (SAI).
KAŻDE ZE SZKOLEŃ TRWA DWA DNI I KOŃCZY SIĘ DEDYKOWANYM EGZAMINEM CERTYFIKACYJNYM (CENA SZKOLENIA OBEJMUJE JEDNO PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU). MATERIAŁY SZKOLENIOWE I CERTYFIKACJA SĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM, SZKOLENIE PROWADZONE JEST W JĘZYKU POLSKIM. 

Nie wiesz, które szkolenie będzie najlepsze dla Ciebie lub Twojej organizacji? Skontaktuj się z nami.

Szkolenie SAFe z certyfikatem SAFe Agilist

Leading SAFe®

Szkolenie Leading SAFe przeznaczone jest dla osób, które są budują w swoich organizacjach kulturę lean i agile, będąc motorem wdrażania zwinnego podejścia do rozwoju produktów.

więcej
o szkoleniu
kontakt
z nami
Szkolenie SAFe z certyfikatem SAFe Scrum Master

SAFe® Scrum Master

In this two-day course, you’ll gain an understanding of the role of Scrum Master in a SAFe enterprise. Unlike traditional Scrum Master training that focuses on the fundamentals of team-level Scrum, the SAFe Scrum Master course explores the role of Scrum in the context of the entire enterprise

więcej
o szkoleniu
kontakt
z nami
Szkolenie SAFe z certyfikatem SAFe Practitioner

SAFe® for Teams

For onsite delivery as part of a real-world Agile Release Train (ART)
This two-day course teaches teams who are part of an Agile Release Train how to work in an Agile environment using Scrum, Kanban, and XP. 

więcej
o szkoleniu
kontakt
z nami
Szkolenie SAFe z certyfikatem SAFe Advanced Scrum Master

SAFe® Advanced Scrum Master

This two-day course prepares current Scrum Masters for their leadership role in facilitating Agile team, program, and enterprise success in a SAFe® implementation.

więcej
o szkoleniu
kontakt
z nami
Szkolenie SAFe z certyfikatem SAFe Product Manager-Product Owner

SAFe® Product Manager/Product Owner

Quickstart your Product Managers and Product Owners on the Scaled Agile Framework® and manage backlogs, stakeholders, and programs
This two-day interactive workshop begins with the principles of SAFe®, Lean thinking tools, ...

więcej
o szkoleniu
kontakt
z nami
WPROWADZENIE DO SAFE DLA WSZYSTKICH KLUCZOWYCH RÓL

SAFe Core

SAFe oferuje 5 szkoleń ściśle dedykowanych poszczególnym rolom zaangażowanym w zwinne zarządzanie rozwojem produktów w skali dużych przedsięwzięć. Wszystkie posiadają akredytację i kończą się egzaminem certyfikacyjnym.

więcej
o szkoleniu
kontakt
z nami

Scaled Agile Framework (SAFe®) najbardziej cenione podejście do zwinnego (Agile) zarządzania rozwojem produktów w skali programu i portfela projektów

SAFe wspiera organizację w zarządzaniu wieloma zespołami agile’owymi pracującymi wspólnie nad rozwojem dużych rozwiązań uwzględniając maksymalizację wartości biznesowej.

Warsztat licencjonowany przez Scaled Agile Inc.

SAFe Lean Portfolio Management Workshop

W implementacji SAFe'a wcześniej, czy później, z większym lub mniejszym wpływem zwinne programy, czyli Agile Release Trains, interferują z poziomem portfela i strategicznego zarządzania organizacją.

więcej
o warsztacie
kontakt
do nas
Warsztat licencjonowany przez Scaled Agile Inc.

SAFe Value Stream Workshop

Warsztat "SAFe Value Stream Workshop" jest ustrukturyzowanym podejściem do definiowania w organizacji Strumieni Wartości (operacyjnych i deweloperskich) i konstruowania dla nich programów zwinnych (Agile Release Trains). Najczęściej jest realizowany w kroku "Identify Value Streams and ARTs" implementacji SAFe.

więcej
o warsztacie
kontakt
do nas
warsztat autorski

Program Increment Planning

Definiowanie Kabana Portfela/Programu i zarządzanie przygotowaniem wymagań do PI Planningu (w tym role, zakresy obowiązków, statusy, DORy), monitorowanie poziomu przygotowania wymagań do PI Planningu (na przykładzie Jiry i Confluence).

więcej
o warsztacie
kontakt
do nas
Warsztat autorski priorytetyzacji Kanbana

Weighted Shortest Job First

Zaprojektowanie Kanbana i Backlogu Portfela (zdefiniowanie statusów Kanbana Portfela, zdefiniowanie Portfolio Epików, określenie warunków zmiany statusów Portfolio Epików), priorytetyzacja Portfolio Epików z wykorzystaniem metody WSJF

więcej
o warsztacie
kontakt
do nas