• obszary_wspolpracy

    Akredytowane szkolenia
    Scaled Agile Framework (SAFe®) z certyfikacją

    Scaled Agile Framework (SAFe®) najbardziej cenione podejście do zwinnego (Agile) zarządzania rozwojem produktów w skali programu i portfela projektów. Wspiera organizację w zarządzaniu wieloma zespołami agile’owymi pracującymi wspólnie nad rozwojem dużych rozwiązań uwzględniając maksymalizację wartości biznesowej.

Szkolenia Scaled Agile Framework (SAFe®)

PROWADZONE PRZEZ NAS SZKOLENIA POSIADAJĄ AKREDYTACJĘ WŁAŚCICIELA SAFE® 4.5, SCALED AGILE INC. (SAI).
KAŻDE ZE SZKOLEŃ TRWA DWA DNI I KOŃCZY SIĘ DEDYKOWANYM EGZAMINEM CERTYFIKACYJNYM (CENA SZKOLENIA OBEJMUJE JEDNO PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU). MATERIAŁY SZKOLENIOWE I CERTYFIKACJA SĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM, SZKOLENIE PROWADZONE JEST W JĘZYKU POLSKIM. 

Nie wiesz, które szkolenie będzie najlepsze dla Ciebie lub Twojej organizacji? Skontaktuj się z nami.