• obszary_wspolpracy

  Akredytowane szkolenia
  Scaled Agile Framework (SAFe®) z certyfikacją

  Scaled Agile Framework (SAFe®) najbardziej cenione podejście do zwinnego (Agile) zarządzania rozwojem produktów w skali programu i portfela projektów. Wspiera organizację w zarządzaniu wieloma zespołami agile’owymi pracującymi wspólnie nad rozwojem dużych rozwiązań uwzględniając maksymalizację wartości biznesowej.

Szkolenia Scaled Agile Framework (SAFe®)

PROWADZONE PRZEZ NAS SZKOLENIA POSIADAJĄ AKREDYTACJĘ WŁAŚCICIELA SAFE® 4.5, SCALED AGILE INC. (SAI).
KAŻDE ZE SZKOLEŃ TRWA DWA DNI I KOŃCZY SIĘ DEDYKOWANYM EGZAMINEM CERTYFIKACYJNYM (CENA SZKOLENIA OBEJMUJE JEDNO PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU). MATERIAŁY SZKOLENIOWE I CERTYFIKACJA SĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM, SZKOLENIE PROWADZONE JEST W JĘZYKU POLSKIM. 

Nie wiesz, które szkolenie będzie najlepsze dla Ciebie lub Twojej organizacji? Skontaktuj się z nami.

Wprowadzenie do SAFe dla wszystkich kluczowych ról.

SAFe Core 4.5

Dlaczego dodatkowe szkolenie SAFe?
SAFe oferuje 5 szkoleń ściśle dedykowanych poszczególnym rolom zaangażowanym w zwinne zarządzanie rozwojem produktów w skali dużych przedsięwzięć. Wszystkie posiadają akredytację i kończą się egzaminem certyfikacyjnym. Poniższa tabela przedstawia szkolenia wraz z rolami projektowymi, dla których sa one przeznaczone:

 • Leading SAFe® 4.5
 • SAFe® 4.5 Scrum Master
 • SAFe® 4.5 Advanced Scrum Master
 • SAFe® 4.5 for Teams
 • SAFe® 4.5 Product Manager/Product Owner
 • Liderzy podejścia Lean i Agile na najwyższym poziomie zarządzania organizacją.

 • Scrum Masterzy

 • Scrum Masterzy

 • Deweloperzy

 • Product Management

Poszczególne szkolenia są mocno ukierunkowane względem ról dla których powstały. W związku z tym, dla przykładu, szkolenie SAFe 4.5 Advanced Scrum Master będzie świetnym wyborem dla Scrum Masterów i Kierowników Projektów, jednak liderzy organizacji i osoby zaangażowane w zarządzanie produktem sporą jego część uznają za zbędną. Dodatkowo każde z tych szkoleń kończy się egzaminem, do którego ono przygotowuje i którego cena podwyższa cenę szkolenia.

Co zatem zrobić, gdy chcemy zapoznać z frameworkiem SAFe kluczowych interesariuszy w organizacji: top management, product management, project management, system architecture i dewelopment?
Wybrać zbilansowane szkolenie SAFe Core, w wersji jednodniowej, przedstawiające SAFe’a z równym naciskiem na wszystkie te obszary. Jeśli natomiast organizacja potrzebuje nieco głębszego zapoznania z ideali Lean i Agile w zarządzaniu rozwojem produktów, polecamy wersję dwudniową rozbudowaną o dodatkowe ćwiczenia pozwalające jeszcze lepiej zrozumieć omawiany materiał.

Szkolenie jako jedno z pierwszych na świecie w całości skonstruowane zostało pod najnowszą wersję SAFe - 4.5 oficjalne szkolenia Scaled Agile Inc. dopiero przechodzą konwersję z wersji 4.0 do wersji 4.5.

Wersja jednodniowa szkolenia realizowana jest w oparciu o poniższy plan:

- Omówienie całości framework’a SAFe z lotu ptaka
- Przybliżenie idei Lean-Agile w rozwoju produktów w skali całej organizacji
- Zapoznanie z pryncypiami SAFe
- Opis kluczowych ról w obszarach
  - zarządzania produktem
  - zarządzania procesami
  - zarządzania technologią
- Wytłumaczenie jak inicjowane są produkty i projekty oraz jak przebiega zarządzanie ich wartością biznesową poprzez wszystkie poziomy SAFe
- Omówienie planowania i realizacji cyklu projektowego na poziomie programu i zespołów

Wersja dwudniowa pogłębia zagadnienia zwinnego zarządzania projektami i dodatkowo obejmuje:
pogłębione ćwiczenia z obszaru zarządzania wymaganiami i procesami
symulacja kluczowego rytuału SAFe - Program Increment Planning - angażującego wszystkie kluczowe role

 

Dla kogo szkolenie SAFe Core?

Dla organizacji chcących poznać SAFe’a w jego wszystkich kluczowych obszarach, niezdecydowanych jeszcze na jego wdrożenie i nieprzygotowanych jeszcze na inwestowanie w pogłębione szkolenia i certyfikację poszczególnych ról SAFe’owych.

Szkolenie dla liderów organizacji wspierających wdrożenie zwinnego podejścia do zarządzania projektami.

Leading SAFe® 4.5
Szkolenie SAFe z certyfikatem SAFe Agilist

Leading the Lean-Agile Software Enterprise with the Scaled Agile Framework® – 2 Days
Certification: SAFe Agilist (SA)
This course teaches the Lean-Agile principles and practices of SAFe. You’ll learn how to execute and release value through Agile Release Trains, how to build an Agile Portfolio, and how to lead a Lean-Agile enterprise.


DAY 1

- Introducing the Scaled Agile Framework
- Embracing Lean and Agile values
- Understanding SAFe Principles
- Implementing the Agile Release Train
- Experiencing PI Planning

DAY 2

- Executing and releasing value
- Building an Agile Portfolio
- Leading the Lean-Agile enterprise

The SAFe Agilist certification program is for executives, managers and Agile change agents responsible for leading a Lean-Agile change initiative in a large software enterprise. It validates their knowledge in applying the Scaled Agile Framework, lean thinking, and product development flow principles in an enterprise context so they can lead the adoption of the Scaled Agile Framework.

Podstawowe szkolenie dla Scrum Masterów uczące ich pracy z zespołami działającymi w ramach programów i portfeli projektów.

SAFe® 4.5 Scrum Master
Szkolenie SAFe z certyfikatem SAFe Scrum Master

SAFe® 4.5 Scrum Master and Certification – 2 Days
Certification: SAFe 4.5 Scrum Master (SSM)

In this two-day course, you’ll gain an understanding of the role of Scrum Master in a SAFe enterprise. Unlike traditional Scrum Master training that focuses on the fundamentals of team-level Scrum, the SAFe 4.5 Scrum Master course explores the role of Scrum in the context of the entire enterprise, and prepares you to successfully plan and execute the Program Increment (PI), the primary enabler of alignment throughout all levels of a SAFe organization. This includes learning the key components of scaled Agile development, how Scrum is facilitated throughout the enterprise, and how to execute iteration planning. You’ll also discover how to build high performing Agile teams by becoming a servant leader and coach, and how to coach those teams to deliver the maximum business value that is achievable through SAFe. The SSM certification signifies that you are prepared to perform the role of Scrum Master in a SAFe environment, increasing your value to teams and organizations that are implementing SAFe.


In this course you will:

- Identify the key components of Agile development
- Identify the key elements of Scrum
- Explore Scrum in the context of a SAFe enterprise
- Describe the roles and responsibilities of the Scrum Master
- Identify the characteristics of an effective Scrum Master
- Experience PI planning and explore how to facilitate this event
- Experience a complete iteration
- Explore how to facilitate iteration planning, backlog refinement, team and system demos, and the iteration retrospective

- Identify ways to track iteration progress and foster collaboration and synchronization between the teams in the program
- Explore improvement at the Program level with the Inspect and Adapt workshop
- Identify the characteristics of a servant leader
- Experience coaching with powerful questions
- Identify ways to facilitate better meetings, foster team member collaboration, and manage conflicts

Attendees typically include: Intended for people new to the role of the Scrum Master, or people wanting to better understand the role and how it fits in a SAFe enterprise, attendees typically include: New or existing Scrum Masters, Team Leads, Release Train Engineers

Zaawansowane szkolenie dla Scrum Masterów i Agile Project Managerów zarządzających zespołami w ramach programów i portfeli, odpowiedzialnych za kształtowanie procesów zwinnego zarządzania projektami, programami i portfelami w organizacji.

SAFe® 4.5 Advanced Scrum Master
Szkolenie SAFe z certyfikatem SAFe Advanced Scrum Master

SAFe® 4.5 Advanced Scrum Master and Certification – 2 Days
Certification: SAFe Advanced Scrum Master (SASM)

This two-day course prepares current Scrum Masters for their leadership role in facilitating Agile team, program, and enterprise success in a SAFe® implementation. The course covers facilitation of cross-team interactions in support of the program execution and relentless improvement. It enhances the Scrum paradigm with an introduction to scalable engineering and DevOps practices; the application of Kanban to facilitate the flow of value; and supporting interactions with architects, product management, and other critical stakeholders in the larger program and enterprise contexts. The course offers actionable tools for building high-performing teams and explores practical ways of addressing Agile and Scrum anti-patterns in the enterprise.


Topics Covered

- SAFe®, values, and Lean-Agile principles
- Agile and Scrum anti-patterns
- Program increment planning, execution, and Inspect and Adapt workshops
- Quality engineering, Agile architecture, and DevOps practices

- Kanban for facilitating team and program flow of work
- Building high-performing teams
- Interaction with the system team, deployment, UX, architects, product owners, product management, and business owners
- Learning and Communities of Practice

Attendees typically include: Scrum Masters, team leaders, project managers, and others who have assumed the role of an Agile team facilitator in a SAFe or enterprise Agile context, engineering and development managers who will be responsible for Agile execution and for coaching teams and teams of teams, Agile coaches, and Agile program managers and prospective Release Train Engineers.

Szkolenie dla zespołów projektowych, które chcą pracować zwinnie i współpracować z innymi zwinnymi zespołami w realizacji dużych przedsięwzięć rozwoju produktów.

SAFe® 4.5 for Teams
Szkolenie SAFe z certyfikatem SAFe Practitioner

SAFe® 4.5 for Teams — 2 Days
Certification: SAFe® Practitioner (SP)

For onsite delivery as part of a real-world Agile Release Train (ART)
This two-day course teaches teams who are part of an Agile Release Train how to work in an Agile environment using Scrum, Kanban, and XP. The teams will learn how to become Agile teams, build their backlog, and plan and execute iterations. Students will learn about their ART and their role in it, planning, executing, and improving with other teams. This class prepares teams to run a Program Increment (PI), including all meetings at the Team and Program level with a specific focus on the upcoming PI planning.


Learning Goals

After this course, you should be able to:
- Apply SAFe to scale Lean and Agile development in your enterprise
- Know your team and its role on the ART
- Know all other teams on the train, their roles and the dependencies between the teams
- Plan iterations
- Execute iterations, demo value, and improve your process
- Plan Program Increments
- Integrate and work with other teams on the train

Topics Covered

- Introducing the Scaled Agile Framework® (SAFe®)
- Building an Agile Team
- Planning the Iteration
- Executing the Iteration
- Executing the Program Increment

For onsite delivery as part of a real-world Agile Release Train, this course is for all stakeholders of an ART at the beginning of its SAFe journey.

Szkolenie uczące jak w sposób zwinny rozwijać produkty i zarządzać dostarczaniem wartości biznesowej w ramach dużych rozwiązań.

SAFe® 4.5 Product Manager/Product Owner
Szkolenie SAFe z certyfikatem SAFe Product Manager-Product Owner

SAFe® Product Manager / Product Owner – 2 Days
Certification: SAFe® Product Manager-Product Owner (SPMPO)

Quickstart your Product Managers and Product Owners on the Scaled Agile Framework® and manage backlogs, stakeholders, and programs
This two-day interactive workshop begins with the principles of SAFe®, Lean thinking tools, Agile development practices at scale, and an overview of the Scaled Agile Framework. Teams will then learn the Product Manager and Product Owner roles in the enterprise, how to manage the enterprise backlog, delivering features, Agile requirements, the events within SAFe, and finally, stakeholder management. At the end of this workshop, attendees will have the tools and knowledge they need to write Epics, Features, and User Stories within the Scaled Agile Framework, and have a solid foundation on how to manage programs in the Lean-Agile Enterprise. An optional SAFe Product Manager/Product Owner certification is offered at the end of the class.


Your team will learn:

- Product Manager and Product Owner roles in the enterprise
- Enterprise Backlog Management
- Delivering Features in the Enterprise
- Agile Software Requirements
- SAFe events and process
- Stakeholder Management

Attendees typically include executives, product managers, product owners, consultants, lean-agile leaders, and Agile change agents.