• od Problemu po JEGO Rozwiązanie

  Facylitacja Warsztaty

  W codziennej pracy, w życiu, często napotykamy problemy, wyzwania do rozwiązania. Jak sobie z nimi poradzić? Wykorzystać potencjał tego, co mamy, zasobów, do których możemy sięgnąć, by wypracować rozwiązania. Możemy to zrobić przy wsparciu Facylitatora na Warsztatach Facylitowanych.

  Skontaktuj się z nami!
 • od Problemu po JEGO Rozwiązanie

  Facylitacja Warsztaty

  W codziennej pracy, w życiu, często napotykamy problemy, wyzwania do rozwiązania. Jak sobie z nimi poradzić? Wykorzystać potencjał tego, co mamy, zasobów, do których możemy sięgnąć, by wypracować rozwiązania. Możemy to zrobić przy wsparciu Facylitatora na Warsztatach Facylitowanych.

  Skontaktuj się z nami!
 • od Problemu po JEGO Rozwiązanie

  Facylitacja Warsztaty

  W codziennej pracy, w życiu, często napotykamy problemy, wyzwania do rozwiązania. Jak sobie z nimi poradzić? Wykorzystać potencjał tego, co mamy, zasobów, do których możemy sięgnąć, by wypracować rozwiązania. Możemy to zrobić przy wsparciu Facylitatora na Warsztatach Facylitowanych.

  Skontaktuj się z nami!
Warsztaty Facylitowane nakierowane są generowanie rozwiązań na bazie dostępnych Zasobów

Facylitacja Warsztaty

Background Image
OD PROBLEMU PO JEGO ROZWIĄZANIE

Why?

W życiu organizacji, w życiu Zespołu, w życiu (prywatnie) natrafiamy na przeszkody. Natrafiamy na blokady, które uniemożliwiają nam dalsze działanie. Stajemy przed murem z pytaniem .. I co dalej?

Wydaje nam się, że nie ma już dla Nas ratunku. Nie ma pomocy. Nic już nie może się wydarzyć co mogłoby uratować sytuację. No bo jak znaleźć rozwiązanie, kiedy nic nam nie przychodzi do głowy albo wszystko, co już próbowaliśmy, nie zmienia sytuacji. Nie pomaga. Wydawałoby się, że nie ma rozwiązań. A jednak.

Facylitacja, Warsztaty Facylitowane. Dlaczego?

Facylitacja to wsparcie pracy grupy. Facylitacja to grupowe rozwiązywanie problemów z nastawieniem na wykorzystanie dostępnych zasobów. Facylitacja to proces pracy grupowej z wykorzystaniem potencjału wszystkich Członków Zespołu.

Facylitacja, Warsztat Facylitowany prowadzony jest przez Facylitatora. Poprzez posiadane narzędzia, strukturę spotkania, przyjazną atmosferę i dbałość o wszystkich uczestników zapewnia on efektywną współpracę. Efektywną współpracę nakierowaną na cel i rozwiązania.

Warsztat Facylitowany to skuteczne narzędzie dla grupowego rozwiązywania problemów. Kreatywnego podejścia do definiowania rozwiązań w świecie dynamicznych zmian i szerokiej pracy zespołowej i konieczności podejmowania decyzji pod presją.

Cele i korzyści
 • wypracowanie wartościowych rozwiązań nawet złożonych problemów
 • optymalne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia uczestników
 • zaangażowanie wszystkich uczestników warsztatu
 • budowanie odpowiedzialność za wypracowane rezultaty
 • zmiana w myśleniu o rozwiązywaniu problemów
 • szybkie decyzje
 • budowanie relacji w zespole
Background Image
Jak realizujemy warsztaty facylitowane?

How?

Realizacja Warsztatu Facylitowanego to proces. Proces, który rozpoczyna się od definicji Celu Warsztatu. Jasne i przejrzyste ustalenie tego, co powinno być osiągnięte. Co ma być wypracowane. To bardzo ważny element przygotowania i realizacji Facylitacji. Od niego zależy cały plan spotkania, struktura, wykorzystane narzędzia i techniki oraz ich efekty.

Od celu Warsztatu Facylitowanego zależy także zaangażowanie uczestników oraz wdrożenie wypracowanych produktów w życie. Dalsza integracja Zespołu i praca z kolejnymi wyzwaniami, na jakie napotka Zespół.

Background Image
Czego doświadczą uczestnicy warsztatu?

What?

Facylitacja to struktura. To przygotowana struktura spotkania dla pełnego, energicznego, w szacunku i równoważeniu głosów wypracowania rozwiązania. Zaopiekowania się PROBLEMEM tak, by w zaangażowaniu wszystkich uczestników wypracować, jak najlepsze rozwiązania.

Warsztat Facylitowany to narzędzia dobrane tak, by jak najefektywniej przechodzić przez proces grupowego działania. Angażować wszystkich uczestników dla rozwiązań, które zostaną wypracowane i wdrożone.

Facylitacja to dbałość o uczestników w taki sposób, by każdy uczestnik zrozumiał problem, miał szansę się wypowiedzieć oraz wziąć aktywny udział w generowaniu pomysłów niezależnie od relacji z innymi a w szczególności miejsca w strukturze organizacyjnej .. bo każdy głos się liczy.

Facylitacja Warsztaty

Perspektywa
 • To krok, w którym poznajemy sytuację. Nabywamy wiedzę o organizacji, funkcjonowaniu Zespołu czy uczestnikach spotkania.
Cel
 • Identyfikujemy Interesariuszy działania, potwierdzamy ich potrzeby i oczekiwania oraz istotne elementy, jakie należy uwzględnić w działaniu.
Ludzie
 • Pogłębiamy wiedzę o osobach uczestniczących w spotkaniu, dynamikę jej działania.
Produkt
 • Definiujemy rezultat lub rezultaty warsztatu. Zwracamy uwagę na treść i strukturę spotkania.
Miejsce
 • Ustalamy elementy związane z logistyką i planem warsztatu.
Proces
 • Opracujemy końcową strukturę warsztatu, uwzględniając pozyskane informacje do oczekiwań i rezultatów do osiągnięcia.

Jesteś zainteresowany warsztatem?