aq_block_2

Szkolenie Scrum Product Owner
Szkolenie z roli Product Owner'a w Scrum

Cel szkolenia:
Zrozumienie na czym polega zarządzanie rozwojem produktu w oparciu o podejście zwinne.
Umiejętności zdobywane podczas kursu:
Prawidłowe pełnienie roli Product Ownera w projektach zwinnych.
Umiejętność definiowania wymagań dla zespołu scrumowego.
Zarządzanie backlogiem produktu.

Program

Program szkolenia

1. Kontekst Scruma
- Zwinność w zarządzaniu projektami
- Przeznaczenie Scruma
- Różnice między podejściem zwinnym a kaskadowym w zarządzaniu rozwojem produktu
- Podstawowe założenia i pryncypia z perspektywy Product Ownera
2. Ogólny opis procesu Scrum ze wskazaniem zakresu odpowiedzialności Product Ownera
3. Role
- Porównanie ról

4. Kim jest Product Owner i na czym polega jego praca.
5. Jak definiować wymagania w projektach zwinnych
6. Artefakty
- Rejestr Produktu – jak zarządzać backlogiem
- Przyrost produktu – jak rozwijać produkt w sposób iteracyjny
- Rejestr Sprintu – jak definiować cel i zakres najbliższego przyrostu wartości produktu
- Wykres wypalania – jak monitorować postęp prac
7. Rytuały
- Przegląd rytuałów Scrum z perspektywy Product Ownera
- Wskazówki odnośnie praktycznego zastosowania

Opis

Grupa docelowa:
Kierownicy projektu, liderzy biznesowi projektów, przyszli Product Ownerzy.

Wymagania wobec słuchaczy:
Z racji bardzo dużego nacisku na aspekty praktyczne oraz intensywność jednodniowego szkolenia, wymaga ono od słuchaczy:
- znajomość podstaw Scrum i zarządzania rozwojem produktu.

Terminy szkoleń

Zgłoś się na szkolenie