aq_block_2
Wprowadzenie do SAFe dla wszystkich kluczowych ról.

SAFe Core

Dla kogo szkolenie SAFe Core?

Dla organizacji chcących poznać SAFe’a w jego wszystkich kluczowych obszarach, niezdecydowanych jeszcze na jego wdrożenie i nieprzygotowanych jeszcze na inwestowanie w pogłębione szkolenia i certyfikację poszczególnych ról SAFe’owych.

Program

Poszczególne szkolenia są mocno ukierunkowane względem ról dla których powstały. W związku z tym, dla przykładu, szkolenie SAFe Advanced Scrum Master będzie świetnym wyborem dla Scrum Masterów i Kierowników Projektów, jednak liderzy organizacji i osoby zaangażowane w zarządzanie produktem sporą jego część uznają za zbędną. Dodatkowo każde z tych szkoleń kończy się egzaminem, do którego ono przygotowuje i którego cena podwyższa cenę szkolenia.

Co zatem zrobić, gdy chcemy zapoznać z frameworkiem SAFe kluczowych interesariuszy w organizacji: top management, product management, project management, system architecture i dewelopment?
Wybrać zbilansowane szkolenie SAFe Core, w wersji jednodniowej, przedstawiające SAFe’a z równym naciskiem na wszystkie te obszary. Jeśli natomiast organizacja potrzebuje nieco głębszego zapoznania z ideali Lean i Agile w zarządzaniu rozwojem produktów, polecamy wersję dwudniową rozbudowaną o dodatkowe ćwiczenia pozwalające jeszcze lepiej zrozumieć omawiany materiał.

Wersja jednodniowa szkolenia realizowana jest w oparciu o poniższy plan:

- Omówienie całości framework’a SAFe z lotu ptaka
- Przybliżenie idei Lean-Agile w rozwoju produktów w skali całej organizacji
- Zapoznanie z pryncypiami SAFe
- Opis kluczowych ról w obszarach
  - zarządzania produktem
  - zarządzania procesami
  - zarządzania technologią
- Wytłumaczenie jak inicjowane są produkty i projekty oraz jak przebiega zarządzanie ich wartością biznesową poprzez wszystkie poziomy SAFe
- Omówienie planowania i realizacji cyklu projektowego na poziomie programu i zespołów

Wersja dwudniowa pogłębia zagadnienia zwinnego zarządzania projektami i dodatkowo obejmuje:
pogłębione ćwiczenia z obszaru zarządzania wymaganiami i procesami
symulacja kluczowego rytuału SAFe - Program Increment Planning - angażującego wszystkie kluczowe role

 

Opis

Dlaczego dodatkowe szkolenie SAFe?
SAFe oferuje 5 szkoleń ściśle dedykowanych poszczególnym rolom zaangażowanym w zwinne zarządzanie rozwojem produktów w skali dużych przedsięwzięć. Wszystkie posiadają akredytację i kończą się egzaminem certyfikacyjnym. Poniższa tabela przedstawia szkolenia wraz z rolami projektowymi, dla których sa one przeznaczone:

Terminy szkoleń

Zgłoś się na szkolenie