aq_block_2
warsztat autorski

Weighted Shortest Job First
Priorytetyzacja Kanbana

Zaprojektowanie Kanbana i Backlogu Portfela (zdefiniowanie statusów Kanbana Portfela, zdefiniowanie Portfolio Epików, określenie warunków zmiany statusów Portfolio Epików), priorytetyzacja Portfolio Epików z wykorzystaniem metody WSJF

Program

  • zapoznanie z metodą WSJF  
  • zaprojektowanie Kanbana i Backlogu Portfela (zdefiniowanie statusów Kanbana Portfela, zdefiniowanie Portfolio Epików, określenie warunków zmiany statusów Portfolio Epików)
  • priorytetyzacja Portfolio Epików z wykorzystaniem metody WSJF
  • zaprojektowanie  Kanbana i Backlogu Programu  (zdefiniowanie statusów Kanbana Programu, zdefiniowanie Features, określenie warunków zmiany statusów Features)
  • priorytetyzacja Features z wykorzystaniem metody WSJF

Terminy szkoleń

Zgłoś się na szkolenie