Warsztaty SAFe® - Warsztaty Scaled Agile Framework

PROWADZONE PRZEZ NAS WARSZTATY SAFE POSIADAJĄ AKREDYTACJĘ WŁAŚCICIELA SCALED AGILE FRAMEWORK - SCALED AGILE INC. (SAI).
KAŻDE WARSZTAT SAFE TRWA JEDEN LUB DWA DNI. MATERIAŁY SZKOLENIOWE SĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM, WARSZTATY SAFE PROWADZONE JEST W JĘZYKU POLSKIM. 

Nie wiesz, które Warsztaty SAFe będą najlepsze dla Ciebie lub Twojej organizacji? Skontaktuj się z nami.

Licencjonowane przez Scaled Agile Inc. Warsztaty SAFe

Warsztaty SAFe
SAFe Lean Portfolio Management Workshop

SAFe Lean Portfolio Management Workshop. W implementacji SAFe'a wcześniej, czy później, z większym lub mniejszym wpływem zwinne programy, czyli Agile Release Trains, interferują z poziomem portfela i strategicznego zarządzania organizacją.

więcej
o warsztacie
kontakt
do nas
Licencjonowane przez Scaled Agile Inc. Warsztaty SAFe

Warsztaty SAFe
SAFe Value Stream Workshop

Warsztat SAFe Value Stream Workshop jest ustrukturyzowanym podejściem do definiowania w organizacji Strumieni Wartości (operacyjnych i deweloperskich) i konstruowania dla nich programów zwinnych (Agile Release Trains). Najczęściej jest realizowany w kroku "Identify Value Streams and ARTs" implementacji SAFe.

więcej
o warsztacie
kontakt
do nas
Autorskie Warsztaty SAFe

Warsztaty SAFe
Program Increment Planning

Warsztaty Program Increment Planning. Definiowanie Kabana Portfela/Programu i zarządzanie przygotowaniem wymagań do PI Planningu (w tym role, zakresy obowiązków, statusy, DORy), monitorowanie poziomu przygotowania wymagań do PI Planningu (na przykładzie Jiry i Confluence).

więcej
o warsztacie
kontakt
do nas
Autorskie Warsztaty SAFe priorytetyzacji Kanbana

Weighted Shortest Job First

Warsztaty Weighted Shortest Job First. Zaprojektowanie Kanbana i Backlogu Portfela (zdefiniowanie statusów Kanbana Portfela, zdefiniowanie Portfolio Epików, określenie warunków zmiany statusów Portfolio Epików), priorytetyzacja Portfolio Epików z wykorzystaniem metody WSJF

więcej
o warsztacie
kontakt
do nas

Scaled Agile Framework (SAFe®) najbardziej cenione podejście do zwinnego (Agile) zarządzania rozwojem produktów w skali programu i portfela projektów

SAFe wspiera organizację w zarządzaniu wieloma zespołami agile’owymi pracującymi wspólnie nad rozwojem dużych rozwiązań uwzględniając maksymalizację wartości biznesowej.