Program wdrożenia opiera się na rekomendowanej przez Scaled Agile Inc. roadmapie wdrażania SAFe’a

Program wdrożenia SAFe’a

Wdrożenie SAFe Krok 1
Go SAFE

To podjęcie decyzji o wejściu w SAFe. Na tym etapie jest to decyzja o zaangażowaniu środków na poznanie SAFe’a. Ma on na celu pozyskanie wiedzy od praktyka SAFe co dla organizacji oznacza ta decyzja.

Wdrożenie SAFe Krok 2
Train Lean-Agile Change Agents

Scaled Agile Inc. zachęca do wyszkolenia wewnętrznych konsultantów SAFe. Oni będą agentami zmiany i ewangelistami agile w skali. Oni wdrażają SAFe w organizacji i to oni szkolą innych mając dostęp do licencjonowanych materiałów.


Wdrożenie SAFe Krok 3
Train Executives, Managers, and Leaders

Wdrożenie Agile w Skali całej organizacji, zaczyna się od Top i Middle Managementu. Ich zaangażowanie przekłada się na sukces zmiany. Ten krok realizujemy w oparciu o szkolenie Leading SAFe

Wdrożenie SAFe Krok 4
Create a Lean-Agile Center of Excellence

Transformacja Biura Projektów w Leanowo-Agile’owe Centrum Doskonałości. Wiedza kogoś, kto na co dzień monitoruje programy i portfele jest bezcenna.


Wdrożenie SAFe Krok 5
Identify Value Streams and ARTs

Identyfikacja Strumieni Wartości i Programów Zwinnych (Agile Release Trains) to meritum wdrożenia SAFe’a. Stanowią one oś wokół której obracają się mechanizmy SAFe’owe.
Identyfikację realizuje się na dedykowanym, licencjonowanym Warsztatacie SAFe Value Stream Workshop.

Elementem powiązanym jest definicja poziomu Portfela Programów zwinnych. Akredytowany Warsztat SAFe Lean Portfolio Management Workshop.

Wdrożenie SAFe Krok 6
Create the Implementation Plan

Zaplanowanie działań związanych z wdrożeniem SAFe.


Wdrożenie SAFe Krok 7
Prepare for ART Launch

Po zdefiniowaniu pierwszego Programu Zwinnego czas na uruchomienie tzw. Pociągu (ART, Agile Release Train). Moment kiedy pojawia się najwięcej pytań. Cała organizacja zaczyna pracę wg. nowego sposobu. Reprezentanci poszczególnych ról muszą wiedzieć, jak się zachowywać. Moment na realizację szkoleń dedykowanych poszczególnym rolom SAFe’owym:

Te role będą wspierały zwinne zespoły, koordynowały ich prace i zarządzały wartością biznesową. Moment wdrażania poszczególnych artefaktów i procesów w życie.

Wdrożenie SAFe Krok 8
Train Teams and Launch the ART

Szkolenia zespołów zwinnych w ramach szkolenia SAFe for Teams dla uruchomienia pierwszego Programu.
Zaczynamy od PI Planningu, wydarzenia na którym zbiera się w jednym miejscu wszystkie zespoły w “jadących w Pociągu”.


Wdrożenie SAFe Kroki 9, 10 i 12
Coach ART Execution, Launch More ARTs and Value Streams i Sustain and Improve

Powinny być realizowane samodzielnie ... lekcja, którą trzeba odrobić samodzielnie.

Wdrożenie SAFe Krok 11
Extend to the Portfolio

Zgłębienie innych aspektów takich jak kontraktowanie podwykonawców czy zarządzanie budżetami zwinnymi.
Wsparciem są Warsztaty SAFe Lean Portfolio Management Workshop - miejsce na nie omawiane dotąd tematy.


Jesteśmy praktykami. Pomagamy we wdrożeniach zmian związanych z zarządzaniem projektami.

Droga jest długa, wyboista i zmienia organizację.
Warto zabrać ze sobą przewodnika.

Szukasz wiedzy, więcej informacji, pomocy, konsultacji

Scaled Agile Framework (SAFe®) najbardziej cenione podejście do zwinnego (Agile) zarządzania rozwojem produktów w skali programu i portfela projektów

SAFe wspiera organizację w zarządzaniu wieloma zespołami agile’owymi pracującymi wspólnie nad rozwojem dużych rozwiązań uwzględniając maksymalizację wartości biznesowej.