Szkolenia Scrum

Rozwój produktu podzielony jest na mniejsze iteracje zwane sprintami, które następują po sobie. Po każdym sprincie zespół pracujący nad rozwojem produktu jest w stanie dostarczyć działającą wersję produktu.

Szkolenie wprowadzające do Scrum z symulacją

Wprowadzenie do Scrum

Umiejętności zdobywane podczas kursu:
- Prawidłowe pełnienie ról Scrum’owych.
- Prawidłowe stosowanie Scrum’owych artefaktów.
- Efektywne prowadzenie spotkań Scrum.
- Podejmowanie decyzji odnośnie zasadności stosowania Scrum w danym projekcie.

więcej
o szkoleniu
kontakt
z nami
Szkolenie z roli Scrum Master w Scrum

Scrum Master w Scrum

Zrozumienie jak Scrum Master wspiera zwinny zespół deweloperski i rozwija Scrum w organizacji.
Umiejętności zdobywane podczas kursu:
Umiejętność uczenia zespołu deweloperskiego oraz organizacji czym jest Scrum i jak go używać.

więcej
o szkoleniu
kontakt
z nami
Szkolenie z roli Product Owner'a w Scrum

Product Owner w Scrum

Zrozumienie na czym polega zarządzanie rozwojem produktu w oparciu o podejście zwinne.
Umiejętności zdobywane podczas kursu:
Prawidłowe pełnienie roli Product Ownera w projektach zwinnych.

więcej
o szkoleniu
kontakt
z nami
Wykorzystanie Jira w zarządzaniu projektami metodą Scrum

Jira w Scrum

Przybliżenie uczestnikom możliwości oprogramowania Jira w zakresie zarządzania projektami zwinnymi (w oparciu o metodę Scrum), zarządzania produktem oraz pełnienia roli dewelopera w projektach.

więcej
o szkoleniu
kontakt
z nami