Realizujemy Szkolenia z Zarządzania Projektami - Project Management Szkolenia dla Praktyków przez Praktyków

Project Management Szkolenia - Obszary Szkoleń

Scaled Agile Framework (SAFe®)

Scaled Agile Framework (SAFe®) najbardziej cenione podejście do zwinnego (Agile) zarządzania rozwojem produktów w skali programu i portfela projektów. Wspiera organizację w zarządzaniu wieloma zespołami agile’owymi pracującymi wspólnie nad rozwojem dużych rozwiązań uwzględniając maksymalizację wartości biznesowej.

Agile Project Management

Zwinne zarządzanie projektami (AgilePM®) oparte jest metodologii DSDM Atern – realizacja projektów zgodnie z podejściem Agile w organizacjach wymagających standardów, precyzji i przejrzystości procesów zarządzania projektem. Zapewnia szybkość wprowadzenia zmian oraz samodzielność wynikającą z przyjęcia filozofii Agile.


Scrum

Scrum – iteracyjna i przyrostowa metodyka prowadzenia projektów, zaliczana do metodyk zwinnych (Agile). Rozwój produktu podzielony jest na mniejsze iteracje zwane sprintami, które następują po sobie. Po każdym sprincie zespół pracujący nad rozwojem produktu jest w stanie dostarczyć działającą wersję produktu.

Kanban

Kanban – opracowana w latach pięćdziesiątych w Japonii metoda sterowania produkcją. Polega na organizowaniu procesu wytwórczego tak, aby komórka organizacyjna produkowała dokładnie tyle, ile w danej chwili jest potrzebne. W metodzie tej za czynnik krytyczny zarządzania materiałami uznano sterowanie zapasami.


Wytyczne IPMA

International Project Management Associaction, IPMA – międzynarodowa federacja stowarzyszeń zrzeszająca organizacje w ponad 50 krajach świata. Wytyczne Kompetencji IPMA (NCB) przedstawiają najważniejsze kompetencje, które powinien mieć Kierownik Projektu i stanowią podstawę certyfikacji.

Project Management Body of Knowledge

PMBOK Guide (ang. A Guide to the Project Management Body of Knowledge) – zbiór standardów i rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami zebranych i opublikowanych przez Project Management Institute. Standard PMBOK Guide jest to zbiór uznanych praktyk w zarządzaniu projektami.


Prince2

PRINCE2 – metodyka zarządzania projektami oparta na produktach. Stosowana do zarządzania i sterowania projektami w różnych branżach i wszelkiej wielkości. Nazwa to skrótem od słów: Projects In Controlled Environments (ang. Projekty w sterowanym środowisku).

Background Image

Project Management - Rekomendacje

Co o nas mówią?