SAFe Scaled Agile Framework

Szkolenia SAFe

Szkolenie Leading SAFe Agilist

Szkolenia SAFe. Szkolenie Leading SAFe przeznaczone jest dla osób, które budują w swoich organizacjach kulturę Lean i Agile. Szkolenie Leading SAFe jest dla zgentów zmiany osób będących motorem wdrażania zwinnego podejścia do rozwoju produktów.

więcej
Szkolenie SAFe Practitioner for Teams

Szkolenia SAFe. SAFe® for Teams – ten dwudniowy kurs uczy zespoły, które są częścią Agile Release Train. SAFe® for Teams uczy jak pracować w środowisku Agile przy użyciu Scruma, Kanbana i XP.

więcej
Szkolenie SAFe PMPO Product Manager Product Owner

Szkolenia SAFe. SAFe® PMPO to szybki start menedżerów produktów i właścicieli produktów w Scaled Agile Framework® oraz zarządzanie wymaganiami, interesariuszami i programami.
SAFe® PMPO to dwudniowe interaktywne warsztaty, które rozpoczynają się od zasad SAFe® i narzędzi Lean Thinking.

więcej
Szkolenie SAFe Scrum Master

Szkolenia SAFe. Szkolenie SAFe® Scrum Master to dwudniowe szkolenie podczas którego zrozumiesz rolę Scrum Mastera w organizacji SAFe. W przeciwieństwie do tradycyjnego szkolenia Scrum Master, które koncentruje się na podstawach Scruma na poziomie zespołu, Szkolenie SAFe® Scrum Master przedstawia rolę Scruma w kontekście całego przedsiębiorstwa.

więcej
Szkolenie SAFe Advanced Scrum Master

Szkolenia SAFe. SAFe® Advanced Scrum Master to dwudniowy kurs przygotowujący aktualnych Scrum Master’ów do ich roli lidera w ułatwianiu zespołowi Agile, programowi i sukcesowi przedsiębiorstwa we wdrożeniu SAFe®. SAFe® Advanced Scrum Master wspomaga przy wdrażaniu SAFe w organizacji.

więcej
Szkolenie SAFe Core

Szkolenie SAFe Core przeznaczone jest dla organizacji chcących poznać SAFe’a w jego wszystkich kluczowych obszarach. Szkolenie SAFe Core jest przygotowane dla niezdecydowanych jeszcze na wdrożenie SAFe.

więcej

warsztaty SAFe

Warsztaty SAFe Lean Portfolio Mnagement Workshop

SAFe Lean Portfolio Management Workshop. W implementacji SAFe’a wcześniej, czy później, z większym lub mniejszym wpływem zwinne programy, czyli Agile Release Trains, interferują z poziomem portfela i strategicznego zarządzania organizacją.

więcej
Warsztaty SAFe Value Stream Workshop

Warsztat SAFe Value Stream Workshop jest ustrukturyzowanym podejściem do definiowania w organizacji Strumieni Wartości (operacyjnych i deweloperskich) i konstruowania dla nich programów zwinnych (Agile Release Trains). Najczęściej jest realizowany w kroku “Identify Value Streams and ARTs” implementacji SAFe.

więcej
Warsztaty Program Increment Planning

Warsztaty Program Increment Planning. Definiowanie Kabana Portfela/Programu i zarządzanie przygotowaniem wymagań do PI Planningu (w tym role, zakresy obowiązków, statusy, DORy), monitorowanie poziomu przygotowania wymagań do PI Planningu (na przykładzie Jiry i Confluence).

więcej
Warsztaty WSJF Weighted Shortest Job First

Warsztaty Weighted Shortest Job First. Zaprojektowanie Kanbana i Backlogu Portfela (zdefiniowanie statusów Kanbana Portfela, zdefiniowanie Portfolio Epików, określenie warunków zmiany statusów Portfolio Epików), priorytetyzacja Portfolio Epików z wykorzystaniem metody WSJF

więcej