Szkolenie otwarte SAFe dla liderów organizacji wspierających wdrożenie zwinnego podejścia do zarządzania projektami.

Szkolenie otwarte Leading SAFe® 4.5 z certyfikatem SAFe Agilist

SAFe Agilist

SAFe Agilist

Dwu dniowe szkolenie Lean-Agile zgodne z wytycznymi Scaled Agile Framework®.

Nazwa szkolenia: Leading SAFe

Nazwa certyfikatu: SAFe Agilist (SA)

Grupa docelowa (dla kogo?): Liderzy agile w organizacji

Opis:
Szkolenie Leading SAFe przeznaczone jest dla osób, które są budują w swoich organizacjach kulturę lean i agile, będąc motorem wdrażania zwinnego podejścia do rozwoju produktów. Ideą tego szkolenia jest zaktywizowanie liderów, którzy przygotują podatny grunt pod implementację SAFe’a, we wszystkich domenach organizacji. Częściowo są to osoby, które będę pełniły kluczowe role SAFe’owe, częściowo te bezpośrednio wdrażające go, a częściowo po prostu, te które będą swoim aurotytetem wspierały praktyki lean i agile nawet jeśli nie będą pełniły określonej roli w modelu SAFe. Jako, że SAFe jest przeznaczony do dużo szerszego grona interesariuszy niż tylko zespoły deweloperskie i działy technologiczne, wsparcie liderów reprezentujących różne piony i poziomy organizacyjne jest kluczowe dla funkcjonowania agile w skali.

Szczegóły szkolenia: https://www.scaledagile.com/certification/courses/leading-safe/

Data: 1. - 2.10.2018, Wrocław

Cena: LAST MINUTE 2950 3400 pln netto (+23% VAT) od osoby

Zakres: szkolenie, materiały drukowane dla uczestnika szkolenia, opłata certyfikacyjna (jedno podejście do egzaminu certyfikującego), przerwy kawowe, lunch.

Wielkość grupy: min. 5, max. 12 os.

Rejestracja: W celu rezerwacji miejsca prześlij swoje dane: imię i nazwiko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego na adres biuro@propm.pl.


Program szkolenia

Dzień 1

- Wprowadzenie do Scaled Agile Framework
- Wartości Lean i Agile
- Zrozumienie zasad SAFe
- Wdrożenie Agile Release Train
- Doświadczenie w planowaniu PI

Dzień 2

- Wypracowanie wartości
- Tworzenie zwinnego portfela
- Prowadzenie przedsiębiorstwa Lean-Agile

Program certyfikacji SAFe Agilist przeznaczony jest dla kadry zarządzającej, menedżerów i agentów Agile, którzy są odpowiedzialni za wdrażanie Lean-Agile w przedsiębiorstwie. Potwierdza to ich wiedzę w zakresie stosowania Scaled Agile Framework, lean thinking i zasad rozwoju produktu w kontekście przedsiębiorstwa, aby mogli poprowadzić wdrożenie Scaled Agile Framework.


Rejestracja na szkolenie