Szkolenie otwarte dla Scrum Masterów i Agile Project Managerów zarządzających zespołami w ramach programów i portfeli, odpowiedzialnych za kształtowanie procesów zwinnego zarządzania projektami, programami i portfelami w organizacji.

Szkolenie otwarte SAFe® 4.5 Advanced Scrum Master z certyfikatem SAFe Advanced Scrum Master

SAFe® 4.5 Advanced Scrum Master

SAFe® 4.5 Advanced Scrum Master

Dwu dniowe szkolenie Lean-Agile zgodne z wytycznymi Scaled Agile Framework®.

Nazwa szkolenia: SAFe Advanced Scrum Master

Nazwa certyfikatu: SAFe Advanced Scrum Master (SASM)

Grupa docelowa (dla kogo?): Scrum Masterzy

Opis:
Jest to szkolenie dedykowane Scrum Masterom i skupia się na pełnieniu roli SMa w kontekście całej organizacji.

Ten dwudniowy kurs przygotowuje Scrum Masterów do pełnienia ich wiodącej roli w ułatwianiu codziennej pracy zespołowi Agile, programowi i doprowadzania do sukcesu przedsiębiorstwa w implementacji SAFe®. Kurs obejmuje poznanie interakcji między zespołami w celu wsparcia realizacji programu i nieustannego doskonalenia. Poprawia paradygmat Scrum z wprowadzeniem do skalowalnej inżynierii i praktyk DevOps; zastosowanie Kanban w celu ułatwienia przepływu wartości; oraz wspieranie interakcji z architektami, zarządzaniem produktami i innymi ważnymi interesariuszami w szerszym programie i kontekstach przedsiębiorstwa. Kurs oferuje praktyczne narzędzia do tworzenia wysokowydajnych zespołów i analizuje praktyczne sposoby radzenia sobie z anty-wzorcami Agile i Scrum w przedsiębiorstwie.

Szkolenie skupić się na funkcjonowaniu tej roli w skali, a w szczególności w środowisku opartym o Scaled Agile Framework.

Szczegóły szkolenia dla Scrum Masterów: https://www.scaledagile.com/certification/courses/safe-advanced-scrum-master/

Cena: 3400 pln netto (+23% VAT) od osoby

Zakres: szkolenie, materiały drukowane dla uczestnika szkolenia, opłata certyfikacyjna (jedno podejście do egzaminu certyfikującego), przerwy kawowe, lunch.

Data: 16. - 17.07.2018, Wrocław

Rejestracja: W celu rezerwacji miejsca prześlij swoje dane: imię i nazwiko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego na adres a.gajewski@propm.pl.


Program szkolenia

- SAFe®, wartości i zasady Lean-Agile
- Antywzorzec projektowy Agile i Scrum
- Program Increment Planning, Execution, warsztaty Inspect and Adapt
- Quality engineering, architektura Agile, praktyki DevOps

- Kanban dla ułatwienia przepływu pracy zespołu i programu
- Tworzenie wysoko wydajnych zespołów
- Interakcja z zespołem systemowym, wdrażaniem, UX, architekci, właścicielami produktów, zarządzaniem produktami i właścicielami firm
- Najlepsze praktyki

Program szkolenia

Uczestnikami szkolenia s najczęściej osoby obejmujące role: Scrum Masterów, liderów zespołów, kierowników projektów i innych, którzy podjęli się wsparcie zespołu Agile we wdrożeniu SAFe. osoby, które będą odpowiedzialne za coaching zespołów, trenerów Agile oraz menedżerów programów Agile i przyszłych inżynierów pociągów.


Rejestracja na szkolenie