• od Pomysłu na Projekt po Zamknięcie Projektu

  Szkolenia z Zarządzania Projektami

  To jakimi metodami będziemy realizować Projekt zależy od Kierownika Projektu. Czy zdecyduje się na techniki zwinne, czy też będzie realizowany metodą tradycyjną.

  Skontaktuj się z nami!
 • od Pomysłu na Projekt po Zamknięcie Projektu

  Szkolenia z Zarządzania Projektami

  To jakimi metodami będziemy realizować Projekt zależy od Kierownika Projektu. Czy zdecyduje się na techniki zwinne, czy też będzie realizowany metodą tradycyjną.

  Skontaktuj się z nami!
 • od Pomysłu na Projekt po Zamknięcie Projektu

  Szkolenia z Zarządzania Projektami

  To jakimi metodami będziemy realizować Projekt zależy od Kierownika Projektu. Czy zdecyduje się na techniki zwinne, czy też będzie realizowany metodą tradycyjną.

  Skontaktuj się z nami!
 • od Pomysłu na Projekt po Zamknięcie Projektu

  Szkolenia z Zarządzania Projektami

  To jakimi metodami będziemy realizować Projekt zależy od Kierownika Projektu. Czy zdecyduje się na techniki zwinne, czy też będzie realizowany metodą tradycyjną.

  Skontaktuj się z nami!
To jakimi metodami będziemy Projekt realizować zależy od Kierownika Projektu.

Szkolenia z Zarządzania Projektami

Background Image
OD POMYSŁU DO JEGO REALIZACJI

Why?

Projekt jest unikatową metodą organizacji przedsięwzięć. Organizacji w taki sposób, by zakończyć je w określonym czasie. W określonej dacie. W ograniczonym budżecie i z ograniczoną liczbą dostępnych zasobów (także związanych z pracowniami).

Ale jak to zrobić? Jakie istotne informacje są potrzebne do zebrania? Jakie działania trzeba podjąć, by zorganizować projekt? Co robić? Jakimi technikami? Jak rozpocząć działania? I jak je zakończyć?

Na te wszystkie pytania powinien umieć odpowiedzieć Kierownik Projektu. To jakimi metodami będzie realizowany Projekt zależy od Kierownika Projektu. Czy zdecyduje się na techniki zwinne, czy też będzie realizowany metodą tradycyjną.

Szkolimy Kierowników Projektów. Bliskie jest nam podejście zwinne, jak i podejście klasyczne, tradycyjne. Nasze szkolenia obejmują pełen zakres zgodny z cyklem życia Projektu, począwszy od definicji uzasadnienia do praktyk związanych z realizacją i zamykaniem projektu.

Dla kogo szkolenie z zarządzania projektami?

Szkolenie adresowane jest do osób stawiających pierwsze kroki w project managemencie oraz tych, które już doświadczyły życia w projektach. Chcących poszerzać swoją wiedzę i ugruntować ją na bazie metodyk, metod, technik stosowanych w zarządzaniu projektami.
Szkolenie będzie także pomocne dla osób, które planują własne przedsięwzięcia i chcą je zorganizować.

Cele i korzyści
 • poznanie i zrozumienie czym jest projekt
 • poznanie cyklu życia projektu
 • zrozumienie kluczowych czynników sukcesu projektu
 • poznanie metod, technik i narzędzi stosowanych w zarządzaniu projektami
 • gotowość do skutecznego zarządzania projektem
 • zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce
 • poznanie praktycznych przykładów przekazywanych przez trenerów-praktyków
Background Image
Jak realizujemy szkolenie?

How?

Szkolenie realizowane jest w trybie warsztatowym. Oznacza to, że wiedza teoretyczna przeplatana jest praktycznymi ćwiczeniami. Ćwiczeniami realizowanymi samodzielnie lub w grupach. W wybranych obszarach stosujemy podejście w oparciu case study.
Całe wydarzenie, szkolenie wspierana jest wiedzą z doświadczeń praktycznych trenerów - wieloletnich praktyków zarządzania projektami.

Background Image
Czego doświadczysz na szkoleniu?

What?

Szkolenia z Zarządzania Projektami to warsztaty połączone z przekazaniem wiedzy praktycznej. Jako uczestnik doświadczysz "życia w projekcie" od momentu jego narodzin (inicjowania) aż do zamknięcia.
Szkolenia są świetną okazją do ugruntowania i uporządkowania wiedzy oraz wymiany doświadczeń. Swoją wiedzą dzielą się zarówno uczestnicy, jak i prowadzący szkolenia.

Program Szkolenia

Wstęp do zarządzania projektami
 • Projekt jako zorganizowane przedsięwzięcie
  Projekt, program, portfel - różnice
  Cechy projektu
  Złoty Trójkąt Projektu (trójkąt ograniczeń)
  Role projektowe
  Interesariusze
Faza rozpoczęcia projektu
 • Inicjacja projektu
  Karta Projektu
  Cele projektu – SMART, OKR
  Analiza interesariuszy i rejestr Interesariuszy
Faza planowania projektu

Proces planowania
Zakresu projektu - Struktura Podziału Pracy (WBS)
Planowanie czasu - Diagram następstw
Kamienie milowe, Kluczowe rezultaty
Harmonogram projektu
Planowanie kosztów, budżet projektu
Planowanie zasobów
Ryzyko w projekcie

Faza realizacji projektu

Cele realizacji projektu
Zarządzanie zespołem projektowym
Zarządzania komunikacją

Faza monitorowania i kontroli projektu

Cele monitorowania i kontroli
Procesy zarządcze
Zmiany w projekcie

Faza zamykania projektu

Cele zamknięcia
Proces zamknięcia
Zamykanie projektu

Jesteś zainteresowany szkoleniem?