metodyki zarządzania projektami

Czym to są metodyki zarządzania projektami?

Metodyki zarządzania projektami to zbiór zasad, procesów i technik, które pomagają w skutecznym zarządzaniu projektami. Metodyki mogą być wykorzystywane w różnych typach projektów, w różnych branżach i na różnych etapach rozwoju.

metodyki zarządzania projektami - jakie są rodzaje?

Istnieją różne rodzaje metodyk zarządzania projektami, które różnią się podejściem do zarządzania projektami.

 • Metodyki tradycyjne to metodyki, które przyjmują liniowe podejście do zarządzania projektami. W takich metodykach prace są wykonywane kolejno, począwszy od fazy planowania, poprzez fazę realizacji, aż do fazy zakończenia.
 • Metodyki elastyczne to metodyki, które przyjmują bardziej elastyczne podejście do zarządzania projektami. W takich metodykach prace są wykonywane w sposób iteracyjny, co oznacza, że są one wykonywane w krótkich cyklach, w których wyniki są weryfikowane i wprowadzane są zmiany w razie potrzeby.

Popularne metodyki zarządzania projektami

Do popularnych metodyk zarządzania projektami należą:

 • PMBOK® Guide - zbiór wiedzy o zarządzaniu projektami opracowany przez Project Management Institute (PMI).
 • PRINCE2® - metoda zarządzania projektami opracowana przez Axelos.
 • Scrum - metoda elastycznego zarządzania projektami opracowana przez Kena Schwabera.
 • Kanban - metoda elastycznego zarządzania projektami opracowana przez Davida Andersona.

Którą metodykę zarządzania projektami wybrać?

Przy wyborze metodyki zarządzania projektami należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Rodzaj projektu - czy projekt jest oparty na dobrze zdefiniowanych wymaganiach, czy też wymaga elastyczności?
 • Branża - czy projekt jest realizowany w konkretnej branży, która ma swoje specyficzne wymagania?
 • Etap rozwoju - czy projekt jest na wczesnym etapie rozwoju, czy też jest już w fazie realizacji?

Jakie są korzyści z metodyki zarządzania projektami?

Metodyki zarządzania projektami mogą przynieść wiele korzyści, takich jak:

 • Efektywniejsze zarządzanie projektami
 • Zwiększone szanse na sukces projektu
 • Zmniejszone ryzyko niepowodzenia projektu
 • Zwiększona przejrzystość i komunikacja
 • Zwiększona efektywność pracy zespołu projektowego

Droga jest długa, wyboista i zmienia organizację.
Warto zabrać ze sobą przewodnika. JESTEŚMY PRAKTYKAMI. POMAGAMY WE WDROŻENIACH ZMIAN ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZANIEM PROJEKTAMI.

przeczytaj też o

zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami to dziedzina zarządzania zajmująca się planowaniem

certyfikat zarządzania projektami

Certyfikat zarządzania projektami to dokument potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami.

kurs zarządzania projektami

Kurs zarządzania projektami to forma kształcenia, która pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami.

metodyki zarządzania projektami

Metodyka zarządzania projektami to zbiór zasad, procesów i technik, które pomagają w skutecznym zarządzaniu projektami.

zwinne metodyki zarządzania projektami

Zwinne metodyki zarządzania projektami to podejście do zarządzania projektami, które przyjmuje bardziej elastyczne podejście niż metodyki tradycyjne.

zwinne zarządzanie projektami

Zwinne zarządzanie projektami to podejście do zarządzania projektami, które przyjmuje bardziej elastyczne podejście niż metodyki tradycyjne.

szukasz wsparcia w realizacji projektów?