zwinne metodyki zarządzania projektami

Czym są Zwinne Metodyki Zarządzania Projektami?

Zwinne metodyki zarządzania projektami to podejście do zarządzania projektami, które przyjmuje bardziej elastyczne podejście niż metodyki tradycyjne. W metodach zwinnych prace są wykonywane w sposób iteracyjny, co oznacza, że są one wykonywane w krótkich cyklach, w których wyniki są weryfikowane i wprowadzane są zmiany w razie potrzeby.

Jakie są założenia zwinnych metodyk zarządzania projektami?

Zwinne metodyki zarządzania projektami opierają się na następujących założeniach:

 • Zgodność z wymaganiami klienta - priorytetem jest spełnienie wymagań klienta, które mogą się zmieniać w trakcie realizacji projektu.
 • Współpraca zespołowa - kluczowe jest zaangażowanie wszystkich członków zespołu w podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.
 • Kierowanie się faktami - podejmowanie decyzji oparte jest na faktach i danych, a nie na założeniach.
 • Elastyczność - projekt jest dostosowywany do zmieniających się warunków.

Popularne zwinne metodyki zarządzania projektami

Do popularnych zwinnych metodyk zarządzania projektami należą:

 • Scrum - metoda oparta na krótkich cyklach, w których zespół projektowy realizuje tzw. sprinty.
 • Kanban - metoda oparta na tablicy, na której są wyświetlane zadania do wykonania.
 • Extreme Programming (XP) - metoda oparta na częstym dostarczaniu działającego oprogramowania.
 • Lean Startup - metoda oparta na iteracyjnym rozwoju produktów i usług.

Zwinne metodyki zarządzania projektami - korzyści

Zwinne metodyki zarządzania projektami mogą przynieść wiele korzyści, takich jak:

 • Zwiększona zgodność z wymaganiami klienta
 • Zmniejszone ryzyko niepowodzenia projektu
 • Zwiększona elastyczność
 • Zwiększona produktywność zespołu projektowego
 • Zwiększona satysfakcja klienta

Zwinne metodyki zarządzania projektami - wady

Zwinne metodyki zarządzania projektami mogą mieć również pewne wady, takie jak:

 • Mogą być bardziej złożone niż metodyki tradycyjne
 • Mogą wymagać większego zaangażowania zespołu projektowego
 • Mogą być trudniejsze do zrozumienia przez osoby, które są przyzwyczajone do metodyk tradycyjnych

Droga jest długa, wyboista i zmienia organizację.
Warto zabrać ze sobą przewodnika. JESTEŚMY PRAKTYKAMI. POMAGAMY WE WDROŻENIACH ZMIAN ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZANIEM PROJEKTAMI.

przeczytaj też o

zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami to dziedzina zarządzania zajmująca się planowaniem

certyfikat zarządzania projektami

Certyfikat zarządzania projektami to dokument potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami.

kurs zarządzania projektami

Kurs zarządzania projektami to forma kształcenia, która pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami.

metodyki zarządzania projektami

Metodyka zarządzania projektami to zbiór zasad, procesów i technik, które pomagają w skutecznym zarządzaniu projektami.

zwinne metodyki zarządzania projektami

Zwinne metodyki zarządzania projektami to podejście do zarządzania projektami, które przyjmuje bardziej elastyczne podejście niż metodyki tradycyjne.

zwinne zarządzanie projektami

Zwinne zarządzanie projektami to podejście do zarządzania projektami, które przyjmuje bardziej elastyczne podejście niż metodyki tradycyjne.

szukasz wsparcia w realizacji projektów?