zarządzanie projektami

Czym jest zarządzanie projektami?

Zarządzanie projektami to dziedzina zarządzania zajmująca się planowaniem, organizowaniem, koordynowaniem, motywowaniem i kontrolowaniem zasobów w celu osiągnięcia celów projektu.

Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie, mające na celu wytworzenie unikalnego produktu, usługi lub wyniku. Jest on ograniczony w czasie, budżecie i zasobach.

 

Jakie obszary obejmuje zarządzanie projektami?

Zarządzanie projektami obejmuje następujące obszary:

 • Planowanie - to proces określenia celów projektu, określenia zakresu prac, harmonogramu, budżetu i sposobu realizacji projektu.
 • Organizowanie - to proces przydzielenia zadań i zasobów do realizacji projektu.
 • Koordynowanie - to proces zapewnienia, aby wszystkie zadania i zasoby były zintegrowane i współpracowały ze sobą w celu osiągnięcia celów projektu.
 • Motywowanie - to proces inspirowania i wspierania członków zespołu projektowego w realizacji ich zadań.
 • Kontrolowanie - to proces monitorowania postępów projektu i podejmowania działań korygujących w razie potrzeby.

Co jest celem zarządzania projektami?

Celem zarządzania projektami jest osiągnięcie celów projektu w terminie, budżecie i zgodnie z wymaganiami jakościowymi.

Korzyści z zarządzania projektami obejmują:

 • Efektywniejsze wykorzystanie zasobów
 • Zwiększona produktywność
 • Zmniejszone ryzyko niepowodzenia projektu
 • Poprawiona komunikacja i współpraca
 • Zwiększona satysfakcja klienta

W jakich branżach ważne jest zarządzanie projektami?

Zarządzanie projektami jest ważną umiejętnością w wielu dziedzinach, takich jak:

 • Budownictwo
 • Inżynieria
 • IT
 • Marketing
 • Rozwój produktu
 • Zarządzanie zmianą

Droga jest długa, wyboista i zmienia organizację.
Warto zabrać ze sobą przewodnika. JESTEŚMY PRAKTYKAMI. POMAGAMY WE WDROŻENIACH ZMIAN ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZANIEM PROJEKTAMI.

przeczytaj też o

zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami to dziedzina zarządzania zajmująca się planowaniem

certyfikat zarządzania projektami

Certyfikat zarządzania projektami to dokument potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami.

kurs zarządzania projektami

Kurs zarządzania projektami to forma kształcenia, która pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami.

metodyki zarządzania projektami

Metodyka zarządzania projektami to zbiór zasad, procesów i technik, które pomagają w skutecznym zarządzaniu projektami.

zwinne metodyki zarządzania projektami

Zwinne metodyki zarządzania projektami to podejście do zarządzania projektami, które przyjmuje bardziej elastyczne podejście niż metodyki tradycyjne.

zwinne zarządzanie projektami

Zwinne zarządzanie projektami to podejście do zarządzania projektami, które przyjmuje bardziej elastyczne podejście niż metodyki tradycyjne.

szukasz wsparcia w realizacji projektów?