zwinne zarządzanie projektami

Czym jest zwinne zarządzanie projektami?

Zwinne zarządzanie projektami to podejście do zarządzania projektami, które przyjmuje bardziej elastyczne podejście niż metodyki tradycyjne. W metodach zwinnych prace są wykonywane w sposób iteracyjny, co oznacza, że są one wykonywane w krótkich cyklach, w których wyniki są weryfikowane i wprowadzane są zmiany w razie potrzeby.

Zwinne zarządzanie projektami - założenia

Zwinne zarządzanie projektami opiera się na następujących założeniach:

 • Zgodność z wymaganiami klienta - priorytetem jest spełnienie wymagań klienta, które mogą się zmieniać w trakcie realizacji projektu.
 • Współpraca zespołowa - kluczowe jest zaangażowanie wszystkich członków zespołu w podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.
 • Kierowanie się faktami - podejmowanie decyzji oparte jest na faktach i danych, a nie na założeniach.
 • Elastyczność - projekt jest dostosowywany do zmieniających się warunków.

Kryteria wyboru metody zwinnego zarządzania projektami

Przy wyborze metody zwinnego zarządzania projektami należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Rodzaj projektu - czy projekt jest oparty na dobrze zdefiniowanych wymaganiach, czy też wymaga elastyczności?
 • Branża - czy projekt jest realizowany w konkretnej branży, która ma swoje specyficzne wymagania?
 • Etap rozwoju - czy projekt jest na wczesnym etapie rozwoju, czy też jest już w fazie realizacji?
 • Wymagania klienta - czy klient wymaga elastycznego podejścia do realizacji projektu?
 • Zdolności zespołu projektowego - czy zespół projektowy jest przygotowany do pracy w metodyce zwinnej?

Zwinne zarządzanie projektami - korzyści

Zwinne zarządzanie projektami może przynieść wiele korzyści, takich jak:

 • Zwiększona zgodność z wymaganiami klienta
 • Zmniejszone ryzyko niepowodzenia projektu
 • Zwiększona elastyczność
 • Zwiększona produktywność zespołu projektowego
 • Zwiększona satysfakcja klienta

Wady zwinnego zarządzania projektami

Zwinne zarządzanie projektami może mieć również pewne wady, takie jak:

 • Może być bardziej złożone niż metodyki tradycyjne
 • Może wymagać większego zaangażowania zespołu projektowego
 • Mogą być trudniejsze do zrozumienia przez osoby, które są przyzwyczajone do metodyk tradycyjnych

Metody zwinnego zarządzania projektami

Do popularnych metod zwinnego zarządzania projektami należą:

 • Scrum - metoda oparta na krótkich cyklach, w których zespół projektowy realizuje tzw. sprinty.
 • Kanban - metoda oparta na tablicy, na której są wyświetlane zadania do wykonania.
 • Extreme Programming (XP) - metoda oparta na częstym dostarczaniu działającego oprogramowania.
 • Lean Startup - metoda oparta na iteracyjnym rozwoju produktów i usług.

Przykłady zastosowania zwinnego zarządzania projektami

Zwinne zarządzanie projektami jest wykorzystywane w wielu branżach, w tym w:

 • Oprogramowaniu - Scrum jest najpopularniejszą metodą zwinnego zarządzania projektami w branży oprogramowania.
 • Rozwoju produktów - Lean Startup jest popularną metodą zwinnego zarządzania projektami w rozwoju produktów.
 • Usługach - Kanban jest popularną metodą zwinnego zarządzania projektami w usługach.

Zwinne zarządzanie projektami jest coraz bardziej popularne, ponieważ zapewnia wiele korzyści, takich jak:

 • Zwiększona zgodność z wymaganiami klienta
 • Zmniejszone ryzyko niepowodzenia projektu
 • Zwiększona elastyczność
 • Zwiększona produktywność zespołu projektowego
 • Zwiększona satysfakcja klienta

Droga jest długa, wyboista i zmienia organizację.
Warto zabrać ze sobą przewodnika. JESTEŚMY PRAKTYKAMI. POMAGAMY WE WDROŻENIACH ZMIAN ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZANIEM PROJEKTAMI.

przeczytaj też o

zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami to dziedzina zarządzania zajmująca się planowaniem

certyfikat zarządzania projektami

Certyfikat zarządzania projektami to dokument potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami.

kurs zarządzania projektami

Kurs zarządzania projektami to forma kształcenia, która pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami.

metodyki zarządzania projektami

Metodyka zarządzania projektami to zbiór zasad, procesów i technik, które pomagają w skutecznym zarządzaniu projektami.

zwinne metodyki zarządzania projektami

Zwinne metodyki zarządzania projektami to podejście do zarządzania projektami, które przyjmuje bardziej elastyczne podejście niż metodyki tradycyjne.

zwinne zarządzanie projektami

Zwinne zarządzanie projektami to podejście do zarządzania projektami, które przyjmuje bardziej elastyczne podejście niż metodyki tradycyjne.

szukasz wsparcia w realizacji projektów?